Munchmuseet, MM N 2878

MM N 2878, Munchmuseet. Datert 19.11.1909. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2878 bl. 1r

    
    Hr Maler Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2878 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2878, s. 1
    
    Kjære Ludvig!
 Tak for
Brevet – og Tak Hr Rode
så meget for Hilsenen –

    Jeg skal med Glæde sende
ham den { … }ønskede Radering
som jeg ikke skal tage noget
for da jeg ellers havde
tænkt at give den lille
tydske Dirigent en Gjenstand –
– Den lille flinke { … }Fried
hjalp mig engang i Paris
da jeg var i Hungersnød –
 …  – Jeg har fået Anmodning
fra Universitetskomiteen om

 

Munchmuseet N 2878, s. 2

at sende ind mine Skitser
– Nu 8 Dage før Afgjørelsen
efter at være bleven afvist
for 4 Måneder siden da
jeg på Avertissementet meldte
mig {–}!! Afvist som afskrækkende
{–}Tanke! – Selve Indsendelsen
af Skitserne skulde da være
nok til at skræmme Folk!!
Så langt er {jeg}vi kommet
og de andre i Anno 1909
– Det er ikke Tvil om havde
jeg været så frisk at ha jeg
havde kunnet { … }agitere noget

 

Munchmuseet N 2878, s. 3

vilde jeg tvunget adskilligt
frem – For Arbeidet ligger
netop for – mig og jeg har
glimrende Ideer – men
nu at indlevere eller
udlevere mine Ideer til
halvfærdige synes jeg ikke
om –

    Her går Tiden jævnt og roli –
Jeg var en Trip i Aasgaardstrand
hvor jeg såes på med Skræk \tror jeg/
– for det er naturligvis mig
der skjældte mig ud for en Tyv og
ikke Ditten, det var mig
der lav{d}et det hint Complot
og ikke Bødtker, det var

 

Munchmuseet N 2878, s. 4

mig der overfaldt mig selv i Slotsparken
og ikke Politiet og  …  – og det
var naturligvis mig {d}og ikke Haukland
der lavet Historien i Kjøbenhavn –

    – { … }Du må hilse Onsager og forklare
ham hvor vanskeli jeg har forat
ta på mig nye Arbeider – Utallige
vigtige Ting ligger ugjorte og frisk er
jeg ikke om end stadi i Bedring

    
    Mange hjertlige Hilsener til Dig
og Venner fra
 Din gamle Frænde
    Edv Munch