Munchmuseet, MM N 2866

MM N 2866, Munchmuseet. Datert 17.3.1909. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2866 bl. 1r

    
    Maleren
    Hrr Ludvig Ravensberg
    Speilsalen (Aften)
    Grand Hotel
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2866, s. 0
  • A … 
  • A … 
  • ‹To›

 

Munchmuseet N 2866 bl. 2r
    
17-3-08 Kjøbenhavn    Ædle Ven!
 Hjertelig
Tak for de mange
Seiersbulletiner – og for
de Salg Du har fået
istand – Hils mange
Gang Roede og det
glæder mig meget at
{ … }have mine Billeder hos
ham –

    Apropos – hva er det for
en ildjo skidden jordrotte
der med ildelugtende
raadne Tænder gnaver
på de Rødder af mit Ygdrasil
der stikker ned i Dagbladets
Kjælder – Rotten kalder sig
‹Thurmann›.

 

Munchmuseet N 2866 bl. 2v
    2)

    Spørg min ædle ven
Gierløfff hva han synes
om de{nn}tte Gnavdyr –
Jeg skal ringe op 8 ½ og
jeg glæder mig til at høre
Eders Stemmer – { … }Forhaabentlig
kommer Nørregaard – Kan
I ikke få Telefonen ind
på Bordet –

    – Jeg skal sende Dig
Gravurerne – ligeledes vil
sender jeg til Gierløff – og
til Jappe – Det var en sjelden
Tjeneste af Gierløff at
reise så me strax ned
hin Dag – da jeg toges
tilfange –

 

Munchmuseet N 2866 bl. 3v
    3)

    Jeg føler jo jeg kommer
mig men det er noget
som heder Nervernes
Bølgelinier – og jeg må
passe mig for den Periode
{ … }hvor der er Dale i Linien –

    – Jeg er nu stærkt optat
med at tænke på Opholdsted
– En Bondegård med ‹Have›
ved Sjøen hvor jeg kunde
{k}modtage mine Venner – Men
ingen skal få mig { … }fra at
tro at ikke tusinde Jordrotter
trods alt vil grave over
mit blomstrende Træ –

 

Munchmuseet N 2866 bl. 3r

    Hør her – { … }Skal jeg få
Or rigtig Greie på hva jeg
skal sende – må en
Vasteson sende en fuld-
stændig Fortegnelse
over
samtlige solgte Gravurer
{og samtlige}og alt hva endnu
forlanges efter mine
sidste SendingerJeg
har sendt en Sending
med 16 Gravurer og en
med 2 Gravurer

    Forat ingen Confusion skal
finde {s}Sted må { … }jeg have
hele Opstillingen –

    Jeg har blot 2 a 3
Exemplarer af hver men
kan lade trykke nogle pånyt –

    
    
    Med hjerteli Hilsen til Dig og de Sammensvorne
    Din Edv Munch

 

Munchmuseet N 2866, s. 1
    
    Ædle Frænde og Ven


    Jeg håber dette Brev når
Dig midt i Kredsen af
mine trofaste Venner
Grand – Det er jo
rene Seiersbulletinen
jeg får og Du kan skjønne
det gjør mig godt i
Fangenskabet – så godt
den ædle Commandant
end behandler mig –

    Jeg begynner at drømme
om at kjøbe en Jagt
og med store hvide Seil
stævne op til de nøgne
klipper

 

Munchmuseet N 2866, s. 2

    Men sig mig hva er det
for en lumsk skiddengrå
{G}Jordrotte der med orm-
stukne lu ildeluktende
Tænder i Dagbladets Kjælder
gnaver på mit Ygdrasil
– Passer ikke den ædle
Feltherre Gierløf på at
{ … }Svig ikke sniger sig ind –

    – {N}Jeg havde hvis de
havde været  … 
gjerne
kastet Blikket {fra}tilbage på
de vanskelige Dage‹;› til den
frygtelige Beleiring
af Hotel Wied og
beskrevet Dig den Spændende
Dag –

 

Munchmuseet N 2866, s. 3

    Jeg blir nødt til se{ … }nere at
fortælle om d{ … }en vældige
Skares Krigshyl udenfor
mi{t}n Fæs{ … }tning – alle dens
lumske Planer – hvordan
de forskanset sig i en
blodrød Automobil der udstødte
vilde Hyl – Hvordan de
snart forklædte sig som
Arbeidere, snart som Politi-
folk forsøgte at overrumple
mig – Og endelig da jeg kom-
‹mandere› { … } …  min
Fæstningens Portier til
Udrykning og til Angreb
til min Forfærdelse opdager
at han var Foræder – og
får mig foraadt til Fienden.

 

Munchmuseet N 2866, s. 4

    Jeg sender dette mislykkede
Brev da der findes nogle Krigs-
bretninger fra Don Quichotte de
la Muncha Kommentar