Wieds Hotel

Hotell. København, Danmark

Wieds Hotel er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 2863.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 4.2.1909 . Se s. 2
«tapre og ædle Kjæmper – til hvilke den bolde Ridder Jappe Nilss Kommentaren har sluttet sig med sin vanlige ildfulle Kraft – – Hvor det skal glæde mig at berette om de senere Tiders vidunderlig{ … }ste Hændelser om de nye udødelige Kampe – her i Kjøbenhavn – Hvor jeg har ved det tapre helte- modige Forsvar af min { … }Fæstningen «Wieds Hotel» for mod en overlegen fiendtlig Trop har  …  udført en Daad»
Munchmuseet, MM N 2866.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 17.3.1909 . Se s. 4
«– {N}Jeg havde hvis de havde været  …  gjerne kastet Blikket {fra}tilbage på de vanskelige Dage‹;› til den frygtelige Beleiring af Hotel Wied og beskrevet Dig den Spændende Dag –»