Munchmuseet, MM N 2067

MM N 2067, Munchmuseet. Datert 1932–1933. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2067 bl. 1r

    Videre var i { … }Berlin: Sygt barn
begge portrætter af mi{t}n søster Inger
Det i galeriet og det hos Mustad
Puberte og { … }Dagen derpå var muligvis
brændt – Der var {d}Drikkelaget brændt tilsøs –
Ludvig MeyerB
    
    Kære Thiis


    Desværre har jeg mistet det eneste fotografi af
udstillingen i Unter den Linden det vil sige det var blot en
væg – Der så man i midten «vår» «portrættet af Jensen»
mit store søsterportræt – Jeg havde osså udstilt der
«sygt barn» «Ludvig Meyer» – «Hans Jæger» – «{ … }Min søster
på stranden (Rasmus Meyer) Ligeledes hun som
Seierstad Bødtker har PubertéPiken på sengkanten Piken på sengkanten nat
piken i måneskin ved vinduet – Altså alle de bekjendte
billeder der nu er i musæeer – Der var ikke så mange
af de symbolske billeder så ... udkastelsen var
end mer merkelig – Der kan man se på hvilket
standpunkt kunsten stod i Tyskland – Men vi
har jo ikke noe at si her hjemme – Efter at
Selv længe efter at jeg var halvt slåt igjennem
i Tyskland fortsatte forfølgelserne her til 1904 ja til
1914 med Aulabillederne Kommentar

    Jeg synes det ikke er noget særli at
bemærke ved Din omtale af Fall Munch – Det
Man kan jo ikke skrive for langt om dette – heller –
Det får bli hvis jeg skulde skrive en selvbiografi

    Jeg ønsker Dig god ro til arbeidet og mange
gode ønsker om at Din hustrus snarlige bedring

    
    Din hengivne Edvard Munch

    Skriver snart mer udførli      Vend

 

Munchmuseet N 2067 bl. 1v

    P.S. Jeg har gjort anmærkninger i hæftet –
Jeg vilde si at når man taler om livsfrisen og de
såkaldte symbolske eller literære billeder – glemmer man
at huske på at det var osså samtidig en ren artistisk
bevægelse – Det var forenkling (som forresten var mit
mål osså i de t{d}idligere billeder) Det var den korteste
linie – heraf den spændte bue (Der blev ‹manierert› i den
slappe jugendstil) Det var jernkonstruktion – Eifeltårnet
 …  Jeg tror man vil kunne finde sammen-
hæng med datidens bestræbelser med kvinnens
nuværende forenklede dragt – osså med funktionalisme
– (Er ikke Livets Er ikke «Livets {d}Dans» i dette samme
der i de sidste 20 år er kommet frem i dansen?
Harry Fett mente han kunde påvise sammenheng
mellem mine kvinnetyper og de nutidens kvinner –
I bevæ{ … }gelse f.ex. – Er ikke funktionalisme
osså en fortsættelse af van de Veldes arkitektur.
(med dens mange svage sider)

    Finner Du ikke overhovedet at der finnes
berøringspunkter mellem grupperingerne og bevægelserne
og lil linierne i livsfrisen med dansen og linierne og
dragterne  …  hos hos den senere tids ungdom
Se på den tunge mandsdragt med vide buxser og mine
mænd i livsfrisen  … 

    
    Din hengivne Edvard Munch
    Mange hilsener til Dig og Dine og hjertelige
ønsker om god bedring for Din hustru