Munchmuseet, MM N 2028

MM N 2028, Munchmuseet. Datert 1909. Brevutkast til Christian Skredsvig .

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2028 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 2028 bl. 1v
    
    Kjære Skrivsvig!


    Du skrev noe som
gjore så godt – som
jeg ikke huser – i
Verdens Gang – Det var
vist om en Sak –

    Det er så godt at
vi Malere endelig
er kommet så langt
at vi kan skrive
– og digte – for så blir
vi osså agtet i Landet –
For det er noe rigti
stort at digte –

    – JacobsenKliniken
i Kjøbenhavn har spurt
efter Dig

     Din E Munch
    
    Maleren Chr Skredsvig
    Kunstforeningen
    Kristiania
    (Eftersendes Strømstad)