Munchmuseet, MM N 1935

MM N 1935, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1935 bl. 1r
    
    Kjære Nørregaard


    Jeg mener jo at sagen er kommet
ind i et roligere tempo – De{ … }n hidsige strøm
fik jeg ledet in i en bagevje i høst – Jeg
mener derfor nok at jeg får meget at
draes med – I dag ringte min søster
op meget nervøs { … }over det hele og især
da over den beskjed hun havde fåt fra
Andrea at den ene gut muli var dårli
i brystet – Sli Ja slig vilde vi få det
fremover værre og værre – Det var fortvilet at
jeg  …  hun ikke kunde høre hva jeg
havde at si stakker

    Det er da helt bagvendt – Det er
da ingen ulykke om gutterne måtte ta
artium et eller to år senere – Her Hvis de
var nødt hertil – Hvorfor ikke handelsveien?
 …  Før tog meget få artium – Det er nu
let når man simpelthen kaster ansvaret
over på en gammel onkel –

 

Munchmuseet N 1935 bl. 1v

    Men en stor ulykke var det for mig
og min søster hvis ansvaret for børnene
blev drad over på os. Dette har været
meningen – Vi blir jo ældre og ældre. \og trættere/

    Ingen spør mig om jeg ka kan
betale man spør bare om jeg vil –

    Jeg venter at måtte kjæmpe en hård
kamp forat vedligeholde mit arbeide
her – \Nu ja det intresserer meget få/

    Ja Du er atter kommet op i mas
med mig. Sagen er jo den at ingen
kjender forholdet bedre end Du – Så har
Du selv endel skyld – Først maset Inger
på med mig: at je Hvorfor tar Du
ikke Nørregaard? Hun holdt stadi på
og da Du så skrev at Du vilde hjælpe
mig med forskjelligt  …  det var uten min
opfordring så trodde jeg simpelthen Du havde
lyst til det – Jeg skal nok passe på at
ikke at plage Dig – Det går vel nu sen foreløbig
med at jeg sender 100 kr pr. måned. Så er der
slægt lisså nær som jeg og vistnok ligeså «rike»
der kan hjælpe. D Men det var jo heldigt
om lasset droges af mig alene

 

Munchmuseet N 1935 bl. 2r

    Det er osså rigti for ligeoverfor
Ellingsens at de klart får vide og forstå
{ … }at de ikke ikke kan påregne noen
forældreopsigt af os –

    For mig vilde det at tænke for disse
barn ødelægge mig fuldstændig – Jeg har tror
osså for Dig – I

    Dette må Ellingsen helst forstå
fuldtud så de kan indrette sig herefter

    Her må Laura passe på at hun
ikke kommer med noget: «Han gjør
det nok»    Hun skulde tænke på hva
jeg fik hele mit liv af en rik
bedstefar og to velstående onkler: Det var
en pram til høiest 20 kr – Jeg { … }tror heller
ikke I selv i nødstilstanden efter vor
fars død fik noget.

 

Munchmuseet N 1935 bl. 2v

    Jeg kjenner nu Andrea og at hun
ikke er så nøie med hva hun sier –

    Hun har nok lagt ud deroppe efter
skuffelsen ved reisen. Hun fortæller vel
at hun ik …  jeg ikke tog mot hende
enda jeg var bortreist og ikke hjemme –

    Hun lægger nok ut om at guttene
led ondt dernede –

    Hun er ikke så nøie med sannheten
Det er godt jeg er så vidt bra
og kan møde hende med gjendrivelser

    Jeg kan mærke på Kaarbø at
hun nok har lagt ud

    Han er vist ikke helt at stole
på – H Vær forsikti osså med
fru Kaarbø – Jeg likte ikke den måte
han beskrev nødstilstanden – Det var beregnet
på at skræmme