Munchmuseet, MM N 1626

MM N 1626, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1626 bl. 1r

    Andrea sendte mig fotografi af
gutterne med duskelue – «Du kan tro
jeg var gla da jeg tog mot dem med
duskel{ … }ue» sa hun – Ja det kunde jo høres rørende
ut men når jeg tænker på hva jeg har
måtte betale og bøde (ja jeg mener ikke
penger her) da jeg føler jeg blot ærgrelse over
dette snobberi med duskelue på disse
brave helt almindelige hoder – Det Det er
s{ … }olide gutter sier hun – Ja jeg tviler
ikke på at det er brave n{ … }ordlandsgutter
med arv fra Ellingsens praktiske ævner –
– Hun har stelt jeg ilde for sig og
for os – Jeg var gla over at jeg kunde
hjælpe hende og sendte hende summer fra
700 kr til 1500 kr og hun fik 5000 kr for
tøvet med jordmorskolen – Men hun skulde

 

Munchmuseet N 1626 bl. 1v

presse mig ut – Så nu blir der
intet – Jeg tør simpelthen ikke oftere
række hende en hjælpende hånd –

    Vi kunde a havt glæde af hende
og osså af gutterne – Det er nu umuligt
hvis jeg overhodet skal kunne få greiet
mig og mine affærer – Nu får hun
henvende jeg til Kaarbø hendes ridder –
Han har gjort mig ubodelig skade denne
rike knarken – Det er let at skjære strimer
af annens hud – { … }Og Laura! – Hun
kjendte til forholdene deroppe – og vidste at der
var middelskole på Sortland lige ved og gymnasium
i Narvik – Det er ikke længere bort end herfra til
Hvitsten – Nu er der vel mer virksomhet der oppe

    Kinckene har vist { … }hele tiden stået
i den tro at vi var kommet til verden for
deres skyld og at jeg og Andreas skulde fiskes –
Det var vel b større fik end silda i Lofoten –

    Ja jeg må betrakte Andrea som en Kinck.
Hun h er jo helt dannet af denne familie –