Munchmuseet, MM N 1515

MM N 1515, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1515, s. 1

    
    Kjære Inger


    Tak for brevet – Jeg skal
skrive nærmere om hvor
ihærdig og listig Andrea har
gået frem forat opnå sin
hensigt og hun { … }fik en udmærket
hjælper i Kaarbø. Hun er af
den rette sorten og slig hun
har optraadt mot mig (som
var i begyndelsen gla over at
kunne hjælpe hende) { … }er {slig}vi  …  \ … /
nødt til at holde hende og
hendes familie på afstand

 

Munchmuseet N 1515, s. 2

    Hun gjorde sit sidste kup
ifjor da hun prøvet sig
frem hos Høst    Det mis-
lykkedes i hovedsagen da jeg
allerede havde informeret mine
venner om hende – Men hun
opnået de 2000 kr {–}af Stenersen
– Planen var nok  …  større –
Nu prøver hun sig på
Dig og da ved hjælp af b
guttene – Har Andrea fåt
Dig til at reise til Lillehammer?
Vent med det til senere engang
Når hun vil ha Einar
til at besøge Dig så sig at

 

Munchmuseet N 1515, s. 3

hun får slutte med at reise
land og strand rundt m h … 
med ge famel familien –

    Det er efter reiser at guttene
har blit syge – Hvorfor da
skal nu guttene ikke bruge den
gode luften der koster så meget?
Sig at dette får hun holde
op med    Du må ha ro
og Einar har bedre af at
være i luften deroppe end at
kaste penger bort på byture.
Ja nu skal hun og de to
barn reise til sine { … }godser i
Sigerfjord – Fra mai af og til
senhøstes er Lofoten det herligste

 

Munchmuseet N 1515, s. 4

sted på jorden og folks drøm
rundt om i verden – Og { … }der har
god anledning til at træffe folk –
Jeg tænker barna har længtet
efter huset og strandeiendommen
og dampskibet –

    Ja hun h skal vel tilbage
til høsten og  …