Munchmuseet, MM N 1253

MM N 1253, Munchmuseet. Datert 7.12.1942. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1253 bl. 1r

    7-12-42 Ekely


    Kjære Inger


    Det var noe som jeg vilde spørge Dig om.
I våres døde fru Nini Roll A{ … }nker gift med
den bekjendte seiler og båtbygger Johan Anker

    Hun kjøbte allerede for 40 år cirka siden et
billede af mig en mærkeli begivenhet for
mig dengang – Hun har senere vist stor
interesse for mig og min kunst og har kjøbt mer
af mig – Manden virket for Aulabilledene Kommentar og
han bad mig ofte komme ut og besøge Dem
i Asker hvor han havde båtbyggeri

    Nu har det faldt mig in at hun må
være i slægt med { … }os –

    Tante Josefine Roll var gift med { … }Roll efter at
søsteren Sofie Roll som først var gift med
Roll var død (Jeg tror det var slig) Edvard Roll var
søn af Sofie Roll og ligeledes en ældre bror der var
embedsmand nordpå – Roll var doctor og god ven
af vår far (Ja dette har jeg hørt)

    Nini Roll Anker var et mærkeli menneske vistnok
Hun fik mange lovord efter sig både som menneske og forfatterinne

 

Munchmuseet N 1253 bl. 1v

    Jeg synes at huske tydeli at det var en
ældre bror af Edvard Roll der for mange år siden
var i Oslo og gjerne vilde tale med mig
men jeg havde så meget at tænke på at jeg
ikke kunde tænke herpå –

    Han …  var vistnok embedsmand nordpå
muligens sorenskriver

    Fru Nini Roll Anker var født og opvoxet
i Molde. Hun var af en embedsmands
barn    Han hedte jo Roll naturligvis

    Jeg har tænkt mig at denne ældre
Roll Kommentar var hennes far – Edvard Roll
skulde altså være hendes onkel og

    Edvard Roll og Du va kom jo godt ud af
det sammen som Du husker. Det var en rigtig
hyggelig fætter – Han lå mest tilsengs i Nordland og var lensmand

    Du må ikke undre Dig over at
A. skriver rørende breve – Det gjælder jo millioner
mener hun –

    Når krokodillen ynksomst græder den
aller helst småbarn opæder

    Hvordan har Du det med kulden og maten
    
    Mange hilsener  Din hengivne Edvard Munch