Munchmuseet, MM N 1201

MM N 1201, Munchmuseet. Datert 21.9.1936. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1201 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Det var jo elskværdighet når Andrea
og Johanne besøgte Dig – Men nok osså
en tanke på at få Einar placeret og
på vestlandshusets realisering
Det er vel menneskeligt.

    Hvis Einar blev placeret hos mig så
fik hun fodfæste – Jeg fik så ikke arbeidet
og tjene  …  Når jeg skaffer penge må
jeg ha ro til at tjene dem –

    Jeg talte med overlæge Barth
tuberkulosesanatoriet i Bærum – Han
sa det var best foreløbig at sende
Einar til Trondhjem hvor broren var –
Så fik man se hva doctoren sa –
Det kunde jo tænkes at begge senere
kunde k få 6 måneders hvilested
Godthåb – Der kan jo osså taes
penger af de 4000 kr jeg sender osså næste
år – Herom senere og intet må sies.

    Det er jo storartet heldigt at jeg kan
hjælpe med penger – Det er jo osså vigtigt
Hvor mange kan det – Der er jo osså tydeligt

 

Munchmuseet N 1201 bl. 1v

penger nordpå – Dag har sammeslags
forretning som Arne og må sies at være
rig { … }lignet for 100,000 kr

    Det kan nok bli bedre med
gutterne

    Så længe jeg kan hjælpe med
penger behøver vi ikke at lide
under påtryk

    Ta det med ro sier jeg
Det var en svær påkjenning ‹for›
Andrea – Vi har hat nok af
sligt –

    
    Mange hilsener
    Din hengivne
    Edvard Munch

21-9-36 Ekely

    Du kan gjærne fortælle at jeg
har ladet Einar få 1200 kr til sanatorium
men tal ellers ikke om planerne – Ikke
om Godthåb – Overhovedet lidet om
anliggendet – Doktoren må ha klusset
med guttene synes jeg