Munchmuseet, MM N 1100

MM N 1100, Munchmuseet. Datert 1896. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1100, s. 1
    
    Kjære Inger!
 Tak for
{b}Brevet – Jeg fik også
brev fra tante igår –
Hun spørger hvordan
det står til – alt vel og
bra! – { … }Det er nu endelig
bleven sommer her i Paris –

    Jeg er sammen med
Obstfelder om dagen og
af og til { … }med Strindberg
{ … }der nu er nokså gammel –

    Jeg husker ikke om jeg har
{ … }fortalt at jeg har måttet
jage katten ud i gaarden –
den kunde ikke opdrages

 

Munchmuseet N 1100, s. 2

    Ser Du Rohde så hils
ham fra mig – han
har sendt mig sin bog
– den er meget god –

    Jeg ved ikke om
jeg bliver i Paris i
sommer eller om jeg
reiser på landet – foreløbig
bliver jeg da her –

    Muligvis kommer jeg hjem
til høsten en tur –

    Jeg synes det er en uge siden
sidste høst – og nu har
vi den snart igjen –

    Det skal blive morsomt
at se det n{ … }ye huset –
det må jo være pent der –
Det må være

 

Munchmuseet N 1100, s. 3

    Jeg får slutte { … }nu – her
går den ene dag som den
anden og det blir ikke
stort at fortælle –

    { … }Alle vi der bor her i {q}Qvarter
Latin – holder os her og
Det tar for lang tid at
gå «til byen» d.v. ‹l›. omkring
Cafe de la Regence { … }hvor
der  …  er norske aviser –

    
    Lev vel og hils tante
og Laura

    Din heng. E Munch