Munchmuseet, MM N 768

MM N 768, Munchmuseet. Datert 18.3.1891. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 768, s. 1

    Nizza 18/3 91


    Kjære tante


    Jeg skrev et brev til dig
igår men glemte det igjen på
en  …  restauration – Jeg får
begynne på igjen.
Jeg måtte bor i en af
de flotteste villaer her – Når
man går in fra Promenade des
{a}Anglais og ser in i gården eller
haven – ser det ud som et pragtfuldt
slot – inni haven med palmer
og svære bladplanter – Jeg går
op af en m lys og bred marmor-
trappe og når til mit værelse
der er i 4de { … }etage, det koster 25 fr. måneden
og er nokså tarveligt men nydeli udsigt

 

Munchmuseet N 768, s. 2

    Så er der har jeg atter truffet
mine gamle bekjendte væggedyrene
– der er blevet trakterede med
pulver hvorefter de har holdt
sig en stun borte.

    Jeg holder på at male om
dagen – her er udmærkede ting
for en maler – jeg tror nok jeg
vilde kunne { … }få selge her hvis
jeg boede her længere tid – men
jeg er her jo blot en måned.

    Det var godt at dere har
endeli fået «forretnigns manden»
Dere kan jo få flere – Jeg syns
det tegner nokså godt – Men
det er nødvendigt at ha en pige
der til sommeren – der kan opvarte
{ … }herrerne –

    Jeg har kjøbt kogeapparat

 

Munchmuseet N 768, s. 3

med spiritus – { … }når jeg koger
kaffe lugter det så godt i
værelset det minder mig om
C C Wang og Løkeberg –

    Jeg må be en af dere
– kanske helst Andreas – at
forhøre sig hos Bureauchef
Grundt i Kirkedepartementet
om en ansøgning fra mig
om Houens legat er ankommen
– Det haster da indleveringstiden
er udløben om 3 uger. Isåf
De måtte skrive mig til derom –

    Jeg har vel ikke stort håb
om at få legatet men jeg søger
alligevel –

    
    Med hilsen til alle
    Din hengivne E Munch