Munchmuseet, MM N 730

MM N 730, Munchmuseet. Datert 26.5.1882. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 730, s. 1
    Fredag den 26de 82

Kjære tante!    Ja nu er det nok på tide
at skrive nogle ord    I har vel
ventet på brev men du ved
hvordan jeg er den retning – Hyggeligt
har jeg det heroppe det er vist.
Allesammen er rigtig elskværdige.
Falck selv er noget indesluttet.
Tvende døtre Ella og Sigrid er
den personificerede elskværdighed,
en tante som styrer huset (Falcks
{H}hustru er død) er også meget hyggelig
{E}Den ene af ovennævnte døtre Ella
er en skjøn brunette, jeg og Bjarne
har den fornøielse at male hende

 

Munchmuseet N 730, s. 2

om dagen – ja bliv ikke ræd
hun er såmen forlovet –

    Jeg har som sagt havt det
meget hyggeligt. Samme dag
jeg kom f …  var vi allesammen
ved Hamar Ruiner da nemlig
17de Festen feiredes her 17de Mai
festen feiredes her. Hamars skoleung-
dom troppede op med flag sange
blev afsungne og en hel del
patriotiske og kjedelige taler holdt
af seminarister. Jeg får meget
god mad her såmeget melk som
jeg vil have. Jeg har f truffet
sammen med en hel del vakre
damer heroppe det er idethele-
taget  …  svært mange af dem
heroppe i Hamar. For nogle damer
dage siden var jeg i aftenselskab

    Jeg kommer formodentlig til at blive er her  …  over sidste
uge.

 

Munchmuseet N 730, s. 3

hos en Leutnant Dahl der
et nylig har bygget en rigtig
storarted gård i nærheden med
af Hamar; Igår gik jeg og husets
damer samt en frøken Hals
op til Oberstleutnant Seiersteds
Det er en der bo har en stor
gård i nærheden af {W}Vangs kirke
Her spillede vi qroquet sammen
med husets tvende døtre, hvoraf
den beså kirken med den præg-
tige altertavle af Eilif Petersen
f en foræring af Selboe. Du kan
tro det var aldeles nydelig herom
kring især nu i løvsprættet, {V}især
henimod W Vangs kirke. Jeg og Bjarne
Falk
er hver dag ude at tage
skitser vi har endnu blot malt
et lidet landskab men skal nu

 

Munchmuseet N 730, s. 4

begynde på et nyt. Ja det er
sandt jeg havde nær glemt at
fortæle dig om min visit hos
Wang. Jeg traf fru Wang
i kjøkke{ … }net; naturligvis holdende
på noget vask eller hvad det
var. Du kan tro hun blev
bli da hun hørte at det var
søn af doctor Munch; jeg
vil nu slet ikke tale om { … }Wang
selv. Nei  …   …  jeg  …   …   … 
jeg  …   …   …   …   …   … 
har jeg  …  dette øieblik  … 
på dig  … 
Da jeg spurgte
hvordan det stod til gjorde han
en spræt bortover gulvet. Fru Wang
ser ikke dårlig ud enda, og at
det er let at se at forholdet mellem
dem er blevet godt. Wang fortæller
at doctorerne nu spørger ham
tilråds og vilde strax curere Bjarne
da jeg fortalte ham om hans døvhed.
Jeg skulde hilse så meget fra ham
han kommer nok til byen til Someren.
Ja nu får det være nok for denne gang mere siden.
Hil

    
    
    Hils { … }papa og alle andre så meget fra mig   …  Din heng E. M