Munchmuseet, MM N 134

MM N 134, Munchmuseet. Datert 1933. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 134 bl. 1r

    Gauguin sier: Efter et kort ophold i Norge 1905
reiste han med bitterhet til Tyskland. Dette er
helt ukorrekt og misvisende og må absolut forandres

    Jeg tror det finner det er riktigt at efterfølgende
beskrivelse af årene 19041908 bør indtas

    I
Årene 190419071908


    Munch havde længe især det sidste
år i Tyskland 1904 og 1905 ligget under for en nerve-
sygdom ofte med alvorlige anfald –

    Han reiste i Marts 1905 til Aasgaardstrand
(malte portræt af Karsten) Efter et halvt års
ophold reiste han til Chemnitz forat forat
m udføre en større bestilling som fabrik-
eier Herbert Esche havde givet ham

    Han malte det bekjendte dobbeltportræt
Herbert Esches børn

    Han var her sammen med Van de Velde
der netop fuldførte en af sine betydeligste
bygværker Esches h nye hus –

    Munch var det foregående år som Graf Kesslers
gjæst m meget sammen med ham. Man
mødtes hos fru Elisabeth Förster-Nietzsche i Nietzsche Archivet
hvor en større kreds nød godt af hendes store
gjæstfrihed og elskværdighed

 

Munchmuseet N 134 bl. 1v

    Men den længe ulmende sygdom
meldte sig stadig – Forgjæves søgte han
helsebad i sanatorierne i Kösen og Elgersburg
og i Warnemünde – En vis bitterhed følte
han nok over de ustanselige forfølge{ … }lser mot
hans kunst og ham personlig i hjemlannet
Ofte tænkte han på at slå sig ned i
Tyskland –

    Tilslut efter et stærkt sammenbrud
måtte han lægge sig in på Jacobsons
klinik
i Kjøbenhavn

    En trøst var det ham den hele tid
at han følte sin arbeidskraft ikke var
rammet. Da han havde malt { … }‹D›r. Jacobson
på Klinikken sa han Jeg har vært tro
mot kunsten { … }den er tro mot mig