Munchmuseet, MM K 5348

MM K 5348, Munchmuseet. Datert 05.04.1937. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Jeg sender
de 625 til-
bake, og får
la de 500
stå. Jeg har
livrente for to
måneder.    
5 april 1937    Kjære Edvard.


    Det er kommet den sendelse med 625.
Nu betaler jeg tilbake de over 500 du har
lagt ut. Det har vært et svært sjau for dig
dette. Jeg har en stor opgave dette med å vareta
det kostbare hus, jeg håber der «vokses med opgaven».
Fra Sofie Westgård har jeg fått brev. Fru Kårbø
var åndsfrisk til det siste, det blev lungebetendelse
som endte hennes liv. To dage før satt hun sig
ned for å skrive til mig, men der kom visitter
som hindret henne. Hun var altid så gla i brev
fra mig, og det var mit siste hun skulde takke
for. Hun hadde sånn umådelig interesse for os,
sier søsteren. Frøken Westgård sier jeg må være i be-
siddelse av en usedvanlig åndelig og legemlig kraft
som har stått så godt igjennem alle disse lidelser,
øine, ører, kjeve. Det har vært det gode utkomme
som har støttet mig. Det er intet å regne med
om der kom et nervøst sammenbrud, jeg tar

 

      

mig op igjen. Den dame som telefonerte var
en barndomsven av Arne E. Hun sa at Arne
er en fin, snild mann, men ikke særlig flink.
Dertil kommer at han har en kone som intet kan
og intet vil gjøre. Dag har sildoljefabrikken,
han er kjekk, og han har en kone som støtter ham,
hun har lest med sine barn. Den gutten som hadde
tuberkulose er bra, han er i Tromsø og leser.
Damen sa det var vanvid med guttenes opdragelse,
mannen har intet å si, Andrea har skjemt bort, især
den eldste, han er vek. Einar er begavet, især teknisk,
men for å komme frem må han ha middelskole og en
yderst fin artium. Kirsten er kjekk og snild.
Arne har leiet ut båten til Haugesund og er selv
med som fisker. Kanske nu allemann kan for-
stå at en selv må arbeide sig frem. Damen
sa jormorpengene var aldeles bortkastet. Men tenk
om hun nu fandt på å praktisere. Noe må hun
da gjøre.

    
    Mange hilsner fra din hengivne
Inger.

    Frøken
Westgård og
Harald hilser og takker på det varmeste
for deltagelse.