Munchmuseet, MM K 5139

MM K 5139, Munchmuseet. Datert [??].02.1892. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Ved du at
Kent er for-
lovet? Han
er forlovet
med den
blaa damen
som boede
her paa
Nordstrand
hos Torkil-
sen
. Hun
er en simpel
butik-jomfru
men meget
straalende.

    
    Din heng.
Inger Munch    
    Kjære Edvard.


    Tak for kortet, det kom akkurat
paa dagen. Tante, Laura og jeg
har netop været ude paa
søen og spadsert; det var
saa hyggeligt, masser av folk
var ude. Vi kommer vist til
at leie huset nede ved stranden,
men vi maa leie for et aar.
Det er en nydelig leilighed.
En stor stue med veranda,
magen til vor nuværende.
Deilig stor entré og flere gode
kot. 300 for aaret. Vi kan
sikkert tjene 200 om sommeren.

 

      

Nu tjener jeg 51 kr. 40 øre.
Efter sommerferiene faar jeg
4 a 5 til. En hel del af elevene
har udmæket for det, og de
er bleven saa flinke. Alle
forældrene siger, de er rent
forbauset over dem. Vi har
faaet brev af Andreas, han
har meget at gjøre, han vil
vist fordre mer om maaneden
eller reise. Han faar naturligvis
paalæg. Dr. Asker vil vel nødig
slippe ham. Der nede paa
dampsikeskontoret sagde de, at
dersom jeg kunde faa nummeret
paa billedet, skulde de skaffe

 

      

maleriet frem. Eilif P.
skal gjøre alt muligt for
at finde nummeret, men
han syntes det var saa
underligt, at de dernede
kunde skaffe billedet frem
ved at faa nummeret.
Expeditøren huskede godt
mig igjen og at han havde
lovet mig at sende billede
til Lassen. Han maa natur-
ligvis erstatte det.

    Jeg har faaet en kjole anonym.
Men jeg har faat vide hvem
den er ifra. Ida Myhre

 

      

har givet mig den. Mathilde
Myhre
var her en visit.
Nu syns folk det er
hyggeligere at besøge os nu der
gaar os godt. Alle folk
som jeg spiller hos er saa
snille og hyggelige. Tante
syr om silkekjolen sin til
mig, jeg benytter dine silkærmer
til den. Nu har jeg en masse
nydelige kjoler. Luzy er
vidunderlig. Datteren hendes, den
graa tykke, er hos groserer
Bukholz. Der lever saa græsselig
godt og er bleven saa nydelig og
skovagtig. Den andre lille stygge
er hos præsten Mo.