Munchmuseet, MM K 5139

MM K 5139, Munchmuseet. Datert [??].02.1892. Brev fra Inger Munch.