Munchmuseet, MM K 4856

MM K 4856, Munchmuseet. Datert 30.12.1927. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
30 dec. 27.    Kjære Edvard.


    Alt got i det nye aar ønskes dig av os begge.
Tak for alt i det gamle aar. Vi har det stor-
artet got, og vi nyder naturens skjønheter. Igaar
aftes ønsket vi at flere hadde set et vidunderligt
syn. Mellem de høie graner skinte en halvmaane,
og en stor stjerne over den, og saa den lyse
veien. Vi slukket lampen, og tante var
begeistret. Nu har vi det saa varmt paa gangen.
Fruen er fremdeles snil. Jeg hadde kort fra Kristine,

 

      

hun ber at hilse dig. Fra Andrea fik vi brev. Hun
hilser dig. Til sommeren kommer hun indom os. Hun
og mand skal til Bergen. Da kan du faa an-
ledning til at gi hende bildet. Det er da heldigt
at hun har gjort saant got parti. Hendes mand arvet
den store stilling efter sin far, administrerende direktør
for det store Hindøselskap. Arne har ossaa sammen
med en av fru Kaarbøs sønner en agnforretning.
De har et deiligt hus i 3 etager.

    
    Hjertelig hilsen fra tante og fra
    din hengivne
Inger