Munchmuseet, MM K 4856

MM K 4856, Munchmuseet. Datert 30.12.1927. Brev fra Inger Munch.