Munchmuseet, MM K 4507

MM K 4507, Munchmuseet. Datert 18.07.1904. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
18de Juli 1904. –    Kjære Edvard!


    Tak for Brevet, det var hyggelig
at høre hvorledes Du har det,
det er leit dette med Tørken,
det er slemt for Landet. Den
svere Varme generer, saa Du
har vel ikke den Hygge af
Haven, Du ellers kunde have havt
i Sommer, det er meget, at Du
virkelig kan faa Grønretter af den,
det er svert morsomt, – og at
Du liker Stikkelsbærgrød, den
er sund. – Og saa er det vel

 

      

godt, at Du kan faa god stegt
Fisk, det var da bra at Petra
kom efter det. –

    Du skal altsaa reise til Berlin
en Tur i Begyndelsen af August;
jo det kunde jo være hyggeligt
for Inger at faa en liden Tur
til Aasgaardsstrand igjen, tak for
Indbydelsen, – det var jo prægtigt
at benytte Leiligheden som byder
sig, og det blir jo saa ugeneret
for os paa den Maade, – vi havde
ellers tænkt at holde os hjemme
i Ro; for det er jo saa deiligt
her. – men for nogle Dage, var
det jo hyggeligt at være \i Aasgaardstrand/ og see
Søen paa nært Hold. –– Vi hører
nærmere fra Dig, da, naar Du bestemmer
Dig til at reise. –

 

      

    Der er allerede kommen en gul
Seddel paa 600 Kroner, vi har ikke
hentet den, men imorgen reiser Inger
til Byen, saa taer hun dem med
og putter dem ind i Banken igjen.

    – Du kommer til at holde Udstil-
ling i Kjøbenhavn i Høst sier
Du i dit Brev, de Billeder, som
ere komne fra Berlin hertil er
«Jensen Hjell» og en Kvinde (nøgen)
Du skal kanske have disse med
derned. –

    Du kan tro, vi har faaet
en god solrig Bolig, med Udsigt
storartet, – den skal være saa svert
varm, bygget solid. Vi haaber
at Katharrene skal svinde
der. Nu er jeg meget bedre i
Varmen. Jeg har forsøgt varmt
Bad ved Nordstrand, men Opstig
ningen magter jeg ikke. Nu

 

      

skal jeg benytte Bad i de Dage jeg
blir i Aasgaardstrand. Forresten troer
jeg Solvarmen virker bedst. –
Igaar havde vi Besøg af Oline med
Datter og Søn, – Sønnen var
kommen hjem for at holde Bryllyp,
men nu viser det sig, at hans
Kvinde er en af de Umulige
udspeculerte, saa Oline alt
gaaer overstyr. Det er da svert mange
af den Sort Kvinder, – hvor godt
at Mændene kommer fra dem itide. –

    – Vor nye Bolig ligger kort
herfra, saa Flytningen blier
mindre besværlig, den er ypperlig
for Bortleie, som vi har fuld
Frihed til. –

    Inger har været ude med
Laura flere Gange og nu skal
vi igjen ud paa en Tur, med
Hilsen fra dem
  Din hengivne
Karen Bjølstad