Munchmuseet, MM K 4471

MM K 4471, Munchmuseet. Datert 03.01.1909. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
3de Januar 1909    Kjære Edvard!


    Vi har havt saadanne deilige
Solskinsdage, saa milde, og det
er godt efter den strænge
bareke Tid vi havde før Jul.
Solnedgangene var saa
deilige, aldrig ved jeg jeg
har seet saadanne Farver.
Inger mente at dette
stod i Forbindelse med
Jordskjælvene. De bratte Over
gange fra Varme til Kulde
og Varme igjen, har vel
kanske havd noget dermed.
Er det ikke rystende

 

      

Begivenheder i Italien. Endnu
er der ikke indløben nogen
Beretning om der er Norske
med i Ulykken. Digteren
Winsnæs, der har været i Rom
og som har reist ned til
Messina i Julen har man
intet hørt om, ssa det
er Frygt for ham. –

    Nytaarsdag var Oline med
Datter og Tvillingsøsteren Helene
hos os, – Oline var svært
fornøiet over Julgaven fra
Dig «Aa den Vatta», siger
hun hver Gang. – Hun bad
da at hilse Dig saameget
og takke Dig hjertelig for den.

 

      

    – Nu taer den Directør
Thiis sterkt i, han skal
jo snart begynde med sine
Foredrag, reise omkring i
Byerne, og sas gjøre
Omflytning i Museet. –
– Det var da godt, at
han blev Directør hernede –
– det skal blive morsomt
at see Omforandringen med
Billederne. –

    Nei nu maa jeg nok
slutte, det blir sent
paa aftenen, – Inger
ber at hilse Dig meget
og Laura, vi var hos
hende idag, – hun takker
Dig meget for Pengene.

    
    Din heng. Karen Bjølstad