Munchmuseet, MM K 4466

MM K 4466, Munchmuseet. Datert 04.04.1908. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag Aften 8    Kjære Edvard!


    Det var svert hvormange
Penge, Du igjen har sendt
os; jeg maa igjen takke
Dig saameget derfor. Iaften
sidder jeg alene, Inger er
i byen, Maanen skinner
saa vakkert ind; snart
faaer vi da Vaar, – Folk
har været saa utaalmodig
over Kulden om Natten, og
Sneflekkene som derved

 

      

aldrig vil gaa, – men nu
findes der gule Digeblomster, og
da saa.

    Du synes vel her er uro-
ligt i Poletikken, – men er
det ikke bra alligevel at
vi faaer et rent Venstrestyre,
som holder igjen.      Høire
Bladene raser, og Publikum
er jo høire fordetmeste her
i Byen, holder med og op-
disker med Sladderhistorier og
alt hvad ondt er om det
nye Ministerium, – der har
vist aldrig været et saadant
Spetakkel. – Det maa være
underligt for Dig, at læse

 

      

om alt dette. – Men det
var vist paa Tide, at der
blev reddet noget af
Herlighedene med Vandfald,
der skal have været saa
meget, som allerede er
gaaet til Udlandet; og
der kunde jo bli noget
lignende som i Transvaal
her ogsaa. – Der har
altsaa været almindelig
Skræk og Opskrigen; – og det
er naturlig Bladenes Skyld, –
Verdens Gang skal være næsten
det værste. –    
12te April.
    Nei nu har Brevet bleven
liggende næsten otte Dage,
– det er Paaskerengjøring og
anden Optagelse, som har
gjort mig uskikket. –

    Du seer Thiis taler i Kjøben
havn om Vigeland og Dig.

 

      

vi har havt svert Hygge af
hans Værk, – han blier vel
Directør her. – –

    Nu er da gamle Asta Han-
steen
død, hun havde sit
Ophold paa Lovisenberg Sygehus.
– og saa er der vel neppe
flere igjen end Tante Jette
fra den Tid, – hun er ikke
værst, men hører daarligt –
Inger er utrættelig med sine
Elever, – er svert interesse-
ret i Poletikken. – –

    – Alt ellers ved det samme,
    
    – Vi sender dig mange
hjertelige Hilsener med
Ønsket om en god Paaske
fest. –
 Din heng
Karen Bjølstad