Munchmuseet, MM K 4461

MM K 4461, Munchmuseet. Datert 17.09.1907. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand d. 17de Septemb
1907
.    Kjære Edvard!


    Tak skal Du have for
Kortet og saa nu for
Pengene, som vi fik idag.
Din gule Seddel var blit
borte fra Kassen med Avisene,
først idag { … }\b/lev Inger var  … 
tilsagt at Penge laa og
ventet. – Herefter tør vi
ikke have noget Rum til
Post, men henter den paa

 

      

Stationskontoret; – det var jo
slemt paa denne Maade at miste
Breve ‹og›

    Oberst G Stangs Død er bleven
en ren Landesorg, – nu faaer
han fuld Anerkjendelse. –
Inger var i Kirken igaar og
overvar Høitideligheden, de{t}\n/
var enestaaende. Ja Du
læser vel norske Aviser i
Warnemünde. – Inger siger
at hun aldrig har overvære
været tilstede ved noget
saa rørende og storartet. –
– Frigjørelsesværket blev hans
Fortjeneste, – nu er det
Ungdommen som skal opskage
hans Gjerning, Gamle Berner
holdt en rørende Tale da

 

      

han overrakte Stortinget{ts}\s/
Krands. –       Inger fortalte
at hun saa Thorvald Stang
{for}\ne/dbøiet og medtaget, han
har jo ogsaa mistet alle
sine, – han sad alene med
Ober. Børnene og Konen ved
Kisten længe før de Andre
kom. –       Det er
noksaa underligt at Gene-
ral Sørensen fik indgravet
Indskription paa Fredriks
sten
, – dette som vakte
saadan Forargelse. –
Nu skal en Bauta
reises her i Hovedstaden,
nu er det fuld Tilslut-
ning til dette. –

    – Det blier vist stort
Savn for Nørregaard, det
havde tat ordentligt paa
ham sagde Inger. –

 

      

Det er hyggeligt at Du
har malt {ham}\Stang/. – Han
saa saa venlig paa os
paa Damskibet ifjor, – Nørregaard
havde gjort ham opmærksom
paa os, – det var altsaa Dig
denne venlige Tanke gjaldt.

    Vi har nylig været hos
Laura, hun har havt
mange Kjøreture i Sommer,
og hun havde hygget sig
derved, 2 Gange om Ugen
faaer hun sig tilsendt Frugt,
som hun liker godt, forresten
er alt ved det samme,
Bestyrerinden er snil og er
saa fornøiet ved, at det har
været saa roligt i Sommer, –
og at hun {optagen af}\holder paa med/ sin Væv –

    – Jeg ved intet nyt af
Interesse, idag har vi en
deilig Solskinsdag, men Verandaen
er vi udelukket fra for Tiden, vi
har malt Gulv …  –

    
    Hjertelig Hilsen  Din hengivne Karen Bjølstad