Munchmuseet, MM K 4367

MM K 4367, Munchmuseet. Datert 15.10.1889. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard


    Tak skal Du have fordi Du
skriver saa ofte til os, hvor
er det godt, at Du er kommen
vel frem og er frisk og har
det godt, idag fik vi det
sidste Brevkort, Aftenpostens Kritik
og Dagbladets sendes Dig – forresten
har der endnu ingen Kritik kom-
men i Verdens Gang – Aftenposten
er opsagt i denne Anledning.
Thoresen lader intet høre fra
sig –Vi er midt oppe
i Flytningen. – Vår første Bestemmelse
at vente en Stund er hævet ved
at Hansen har leiet Carls, dette
fik vi bestemt vide for nogle
Dage siden – saa var Reise altsaa
bliver i al Hast – under megen
Gjenvordighed – idet \er/ Flytning

 

      

mand ‹narvede› os totalt – medens
vi vented i hele Dagen, og andre
Folk skulde ind; det var en noksaa
slem Situation, med Tillæg af
Skuring og Pudsning af Skurekoner
og andre Folk, – endelig kom da tilslut
en ny Mand og nu er et Las
kommen afsted i Eftermiddag –
Resten i Morgen – alle vore Sengeklæder
staar indpakkede, saa vi maa
finde os tilrette i Sofaer og Stole –
– men saa er det en Overgang.
det er nydeligt paa Hauketo –
Indtrykket blive bedre og bedre
for hver Gang og Folkene ere saa
snille og ligefremme de Gamle –
– men nu – kan vi ikke komme
ind i vort Logi, det er sandt,
det maa jeg fortælle, – ugreit
tilgavns maa det blive for os, –
og det er vel vor egen Skyld – men
vi gruer ikke saa for det, da vi
skal faa Værelse i den gamle Byg-
ning. – Det er altsaa ikke ferdigt, alt
bliver gjort efter vort Ønske solid
og godt, men Tiden blev for kort.

 

      

Papa tager dette noksaa taalmodigt – lidt
Forfærdelse da vi stode forlegne idag
med Regnbyger over os. – men saa
klarnede alt. – Vi have nu faaet
Pige og er fornøjet med hende,
da hun er flink og jeg troer ogsaa
bra. – Det er vel rart for Dig
at høre om vort huslige Stel – Du
som er midt op i ganske andre For-
hold, – Du har nu kanske begyndt
paa Attelie – det er næsten utroligt
at Du virkelig er saa langt borte –
naar dine Brevkort kommer, synes Du
at være os saa nær. – Ulsteren
din har været god siger Du, – jeg
troer, jeg har sat Stroppen bag
for megen sammen, og derved
bliver den mere aaben foran. –

    – Hvor det skulle være morsomt
at see ind til Dig, – det var
noksaa Savn da Du var reist. –
Du maa skrive naar Du vil have
Pengene sendt – og hvor meget,
– Du kan faa Tilskud af mig –
– Flytningen bliver ikke saa
kostbar endda, 50 Kr –

 

      

    Jeg har sendt pr Bybud Stangs Hatter
og Frak. de

    Dagbladets Kritiker skal være Rosen
kranz Johnsen
.

    Snart skal Du faa mere at
høre fra os fra Houketaa –

    
    Mange Hilsener fra os Alle. Din
hengivne Karen Bjølstad


15te October

    Salizzyl sendes Dig istedet
for Aftenpostens Kritik, udtryk-
kelig efter Papas Ønske, dersom
Du skulde mærke noget Gigt –
saa maatte Du tage det –
i Vand, – saa skal Du
snart faa Aftenpostens lange
Epistler. –