Munchmuseet, MM K 4367

MM K 4367, Munchmuseet. Datert 15.10.1889. Brev fra Karen Bjølstad.