Munchmuseet, MM K 1139

MM K 1139, Munchmuseet. Datert 09.11.1909. Brev fra Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Kr.ania
9.XI.09.    Kjære Munch!


    Tak forsidst! Skade, at jeg skulde være
bortreist den ene dag, du var her! Hvad syntes
du så egentlig om museet?

    Jeg skriver disse linjer for at spørge dig om
du har nogen farveskisse eller færdige utkast
til billedene for universitetssalen. I så fald burde
du vistnok utstille dem offentlig.

    Saken står nu så:
    Jeg foreslog (likesom \flere/ andre) «fri konkurrance» –
det blev nægtet.

    I den «begrænsede konkurrance» som blev besluttet
foreslog Werenskiold og jeg dig som en af de fem.
Det blev nægtet.

    De andre som blev opfordret – vilde ikke konkurrere.
    Jeg foreslog da at opfordre Werenskiold til at gjøre
utkast. Fra andre

    Det har han nu gjort og jeg synes der er meget godt
ved det. Farveskissen til fondbilledet er færdig.

    Men fra andre sider arbeides der kraftig for
Emanuel Vigeland og for Eilif Peterssen.

 

      

    Hvilken stilling komiteen tar til W.’s skisse,
aner jeg ikke, da jeg ikke længere tilkaldes til
komiteens møter.

    Werenskiold får muligens opdraget. Men han
er ikke villig til at påta sig opgaven, før dine
skisser har været bedømt. Han vil ikke gå iveien
for dig, hvis han og andre synes, at dine utkast
er bedre, og hvis komiteen under opinionens
pres kan tvinges til at ta dig.

    Rimeligvis skriver han til dig selv om det.
Men han bad også mig at gjøre det.

    Altså: samtidig med at W. utstiller sine
utkast, skulde du utstille dine – f.ex. hos
Blomqvist.

    Har du noget færdigt? – Og hvordan for-
holder det sig med målene – de riktige mål bør
du ha – har du ikke konkurranceindbydelsen?

    
    Mange hilsener
    Din hengivne
Jens Thiis

    Kan ikke du tvinges igjennem, bør W. og ingen
anden ha opgaven. E.P. vilde være den rene
ulykke. Og Emanuel tror jeg ikke så overvættes
meget på. –