Munchmuseet, MM K 1136

MM K 1136, Munchmuseet. Datert 02.11.1907. Brev fra Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
T.hjem 2 nov. 07.    Kjære Edvard Munch


    Jeg har endnu et hefte af
min bog at sende Dig, men gjør
det ikke før jeg ved om dette brev
kommer frem og får sikkerhed for
din adresse. Det er det hefte
hvor du er omhandlet.

    Desuden skal jeg sende dig et
særtryk af «Ord och Bild», hvor
det foredrag, som jeg i sin tid holdt
om dig i Kr.ania (hos Hals) nu
er blit trykt. Manuskriptet har
ligget utrykt siden 1905 på grund af
unionsopløsningen etc.

    Jeg takker dig for tilbudet om at sende mig nogle gravurer!

 

      

    Det skulde glæde mig at høre, hvad
du sier om min bog i det hele tat og
om kapitlet «Munch» i særdeleshed.

    Idag sender jeg en artikel om dig
til min tyske oversætterinde Louise
Wolf
i Berlin for at hun kan over-
sætte den til Cassirers tidsskrift «Kunst
und Künstler
».

    Har du nye gode illustrationer
at sende mig til den? Eller skal jeg
nøie mig med bare de gamle i min
bog?


    Tak for din påskrift på Kunst-
neradressen til fordel for mig. Den
har sikkert vært af største betydning
til at samle de unge, som nu næsten
alle står på min side.

    Derimod modarbeides jeg af Krohg,
som selv vil bli direktør, og af hele

 

      

Lysaker – den hadefulde Werenskiold,
den feige E.P. og den karakterløse
Gerh. Munthe.

    Til tak for al propaganda jeg
har gjort for dem med mund og med
pen – søger de nu at lægge mig alle
hindringer i veien, bagtaler mig og
nedsætter mig alt, hvad de kan.

    Alt fordi de ynkelig rædde for
«Verdens Gang» og dets drengebarn
R.T.


    Men nu kommer jeg til det vigtigste
jeg har at si dig.

    Jeg vil prøve at få sat igjennem
at Trondhjems Galleri kjøber et
billede af dig.      Jeg har samlet op
nogle hundrekroner, som jeg tænker
at disponere på denne måde.

 

      

    Jeg ved, det blir spektakel og udmel-
delser og avisskriveri. Men jeg har
lovet mig selv, at jeg skal ha det gjort
før jeg forlader min stilling som galler
Kunstforeningens formand. Og nu tror
jeg, at jeg skal få flertal for kjøbet.

    Men så svært meget har vi jo ikke
at rutte med, ser du, så du får være
så rimelig du kan i dine forlangender.

    Helst bør du sende os nogle af dine
ældre billeder, tror jeg, de har vist vist
lettest for at gå igjennem. Der er
navnlig et bestemt billede, som jeg
forfærdelig gjerne vilde ha: «Aske»
(det gamle exemplar), desuden også
gjerne «Pubertet» .. Send op en
mindre udstilling, om du vil og kan,
og gjør det snarest muligt!

    
    Din hengivne ven
Jens Thiis