Munchmuseet, MM K 750

MM K 750, Munchmuseet. Datert 01.04.1909. Brev fra Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren Edvard Munch
    Professor Jacobsens Klinik
    Kochsvei no. 21
    Kjøbenhavn

 

      
    
Torsdag    Kjære Munch!


    Departementet har nu approbert indkjøbet af
de 5 billeder til galleriet for kr. 10000. Gratulerer!
Som du ser, er Krohg allerede på tilbagetog i Verdens
Gang
\for/ idag, som jeg sendte dig. Heyerdahl ligeså. Jeg
kommer fra udstillingen, hvor der var ufremkommelig
for folk. Men hvor skal billederne sendes hen. Nogle
få til Trondhjem ikke sandt? Men hvilke? Og resten?
Til Bergen?

    
    Hilsen
    din ven
Jappe.