Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 191)

Brevs. 48 (PN 191), Nasjonalbiblioteket. Datert 18.7.1902. Brev til Fridtjof Nansen