Munchmuseet, MM N 901

MM N 901, Munchmuseet. Datert 18.1.1905. Brev til Karen Bjølstad
Filologisk kommentar: Brevet er feildatert av Munch. Portrettet av Ellen Warburg ble malt i overgangen 1904-1905, og riktig årstall må derfor være 1905.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 901 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 901 bl. 1v