Munchmuseet, MM K 4376

MM K 4376, Munchmuseet. Datert [??].[??].1890. Brev fra Karen Bjølstad.