Henrik Wergeland

Henrik Arnold Wergeland (1808–1845)
Norsk forfatter.

Les mer

Henrik Wergeland er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1160.   Brev fra Jens Thiis. Datert 18.05.1933. Se s. 1
«og Welhavens negative side og bekjempet Wergeland og hans flokk, «– disse barbariets, råhetens og ukjærlighetens forfektere» – «de lurvede uhyrer» – «øgleætten». Man sparte ikke på konfekten i datidens jour- nalistik heller! – Det var en misforståelse av P.A.M. å stille sig skr slik kontrær overfor Wergeland. For i virkeligheten var det med denne vidtskuende internasjonalist og positive norskhetsmand han hørte sammen, og langt mere enn med den dansk-tyske este- tiker Welhaven. Den naturlige norske linje fører fra Wergeland over P.A. Munch og Ivar Aasen frem til Bjørnson, selv om B. ikke kunde følge dem i den norske sprog-bevægelse.»
Munchmuseet, MM K 1169.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg bor her, ledsaget av min pleierske søster Else, som du kjenner, har al komfort og er omgitt av det skjønneste landskap – Mjøsegnen med Wergelands Skreia, VinjesHelgeøia – «ho er som barmen på møya», skriver han i «Ferdamindi Kommentar», det skjønne Nes-landet og Mjøsens speilblanke flate – alt»
Munchmuseet, MM K 1222.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 08.02.1890. Se s. 3
«Næste møde kom, og Wergeland havde slåt billedet ned fra 3 til 2000. Så siger Skramstad at han vistnok under andre omstændigheder kunde «strukket sig» så langt som til 2000, men pågrund af en udtalelse af Wergeland vilde han ikke. Da sagen stod på den ene stemme, blev billedet til alles store overraskelse ikke kjøbt: i\i det/ ene møde besluttedes altså at det skulde kjøbes, i næste at det ikke skulde kjøbes. Den omtalte ytring af Wergeland var, at ‹prisen› prisen på hans billede ikke var høiere end at man snart sagt kunde få den hvorsomhelst.»
Munchmuseet, MM N 170.   Notat av Edvard Munch. Datert 1907–1908. Se s. 2
«Man behøver blot at læse i e{n}t banal Digt eller en slet Roman vil man finde Udtryk som – F‹unke› Gnist Ild – Sår Hjertesår ‹i› – – det er forslidte Udtryk for virkelige Fænomener – {De}Udtrykkene er banaliserte og har tabt sin Kraft – For ‹E.›Wergeland var en F‹unke›af – En Gnist –»