Ferdamindi

"Ferdaminni frå sumaren 1860", reisebeskrivelse av Aasmund Olavsson Vinje, publisert i 1861. Første lengre verk publisert på nynorsk.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM K 1169, s. 1