Agnes Thorsen

(1862–1955)
Norsk lærer. Grunnla Nordstrand Middelskole i 1889. Skrev til Munch med spørsmål om et bidrag til julenummeret av “Liv”.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Agnes Thorsen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Ukjent, PN 898.    Brev. Datert 30.11.1897. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Agnes Thorsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4923.   Brev fra Inger Munch. Datert 01.09.1941. Se s. 1
«Du må endelig ikke sende mig så meget, så kostbar transporten er, og du kan selv sterkt trenge hvad du har. Jeg får en halv liter melk hver dag, og det er ikke så lite. Regnværet har vel gjort skade på avlingen. Ved leilighet sender jeg flaskene, min kone, fru Haugen synes det er en landtur å gå med dem. Jeg hadde forleden visitt av skolebestyrerinne, frk. Thorsen, hun og jeg var de første lærerinner på Nordstrand. Jeg traff henne på gaten, også bad jeg henne å komme opp å se på mine bilder. Hun har aldrig kjent noe til maling med mig, så hun blev forbauset. Jeg fikk brev fra henne nettop, hun sier det er fenomenalt hvad jeg har fått utrettet. Hun er særlig begeistret for eplene. Det er dine epler som lå på det sorte flygel som går igjen, og alle de eplesendinger vi i mange år har fått. Hun sa at en frise av epler rundt en spisestue vilde være utmærket. Jeg har en masse eplebilder, så jeg tilslutt kan selge dem til det. Hun sa de overgår noen epler hun så i nationalgalleriet. Det er leit ikke Thiis kan komme til mig. Jeg har malt et birketre som er nydeligt. Alle sier det. Jeg har det utmærket.»
Munchmuseet, MM K 4924.   Brev fra Inger Munch. Datert 02.09.1941. Se s. 1
«Frk. Thorsen har vært tegnelærerinne på middelskolen på Nordstrand, og det var morsomt at hun sa: De har lært perspektivtegning? Jeg fortalte at jeg på en liten skole skulde tegne efter fortegning, men at det gikk så elendigt, at det blev 1 og siste gang jeg tegnet.»