Moritz (Maurice) de Prozor

(1849–1929)
Russisk diplomat, oversetter.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Moritz (Maurice) de Prozor

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2399.    Brevutkast. Datert 26.7.1895.
«Det har længe været mit Ønske at kunne engang udstille i Paris – De viste mig i Stockholm så megen Elskværdighed { … }at jeg trygt kan henvende mig til Dem forat at udvirke Deres { … }Indflydelse for at få mine Billeder udstillet der – { … }Tør jeg raadspørge Dem om hvordan jeg skal tage Sagen an – Muligvis var det bedst først i Bryssel. –»
Munchmuseet, MM N 2400.    Brevutkast. Datert 27.7.1895.
«Det har længe været mit Ønske at kunne engang udstille i Paris. – De viste mig i Stockholm så megen Elsk- værdighed at jeg trygt kan henvende mig til Dem forat udvirke Deres Ind- flydelse for at få mine Billeder udstillet der.»

Moritz (Maurice) de Prozor er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 242.   Brev fra Gunnar Heiberg. Datert 29.02.1895. Se s. 1
«Har du læst vedlagte? Bryr du dig om den? Sagen er nemlig, den at den bekjendte oversætter Grev Prozor – kanske du kjender ham personlig – vil oversætte stykket på fransk og la den ud- komme i Paris. Han skriver:»
Munchmuseet, MM K 2999.   Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 01.07.1904. Se s. 2
«Im Geiste sehe ich Sie jetzt immer in dem vielbesprochnen Fischerhäuschen in Norwegen, das Sie der Sage nach in so edelmütiger Weise erworben haben, – ich glaube hier mehr der Sage als Ihren eigenen Worten! Hoffentlich füh- len Sie Sich dort nicht so befriedigt und glück- lich, daß Sie überhaupt vergessen, nach Weimar zurückzukommen, wie Sie doch versprochen haben. Leider, leider, treffen Sie Graf und Gräfin Prozor nicht mehr hier, er ist Gesandter in Bra- silien geworden und verläßt uns schon in wenig Wochen. Das ist für uns Alle ein»
Munchmuseet, MM N 727.   Brev fra Edvard Munch til Andreas Munch. Datert 1894. Se s. 1
« Jeg opholder mi{ … }g som Du ser for Tiden i Stockholm – og reiser antagelig i denne Uge til Berlin – vi vil da være temmelig mange mil fra hinanden. Udstillingen jeg har her er jeg vel fornøiet med – det er det bedste Lokale i Stockholm – en svær stor Sal. Jeg har solgt et Billede og Ud der er mange Mennesker. Svenskerne er rigtig hyggelige når jeg ikke kommer ind på Politik – Her har jeg været sammen med Grev Snoilsky, bekjendt svensk Lyriker (Modellen til Rosmersholms Rosmer) – Geierstam med fler – Ligeledes Grev Prozor – den bekjendte»
Munchmuseet, MM N 805.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 7.10.1894. Se s. 1
«Ibsen-oversætteren Grev Prozor skal jeg være sammen med i aften – han liker godt mine Malerier – Publikum er selvfølgelig oprørt – Jeg har Indtryk af at Stockholm er en ualmindelig pen By – skjønt Jeg næsten ikke har seet noget af den – jeg har det så»
Munchmuseet, MM N 806.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 24.10.1894. Se s. 2
«Jeg { … }traf mange hyggelige {f}Folk – Hos Grev Prozor {I}( har som oversætter Ibsens arbeider i Paris) inviterte mig på en flot Middag sammen med Lugné Poé»
Munchmuseet, MM N 870.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.3.1904. Se bl. 1v
«Her omgåes jeg f Ex blot Grever og Baroner – og må stadig gå i Snipkjole {–}eller Redingot – Tilfældi{ … }gvis er her mine gamle Bekje{ … }ndte Grev Prozor og Frue her – { … }De har her en stor Villa og { … }representerer Rusland –»