Fredrik August Boltzius

(1836–1910)
Svensk predikant og helbreder.

Les mer

Fredrik August Boltzius er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4385.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.11.1890. Se s. 3
«– Fra Laura har vi endeligt havt Brev, fra Sverige, fra Bolzius. – Kanske faller interesse med Hedvig kan forbu- de den, – som meget ønskeligt er – jeg troer neppe, hun hav- de skrevet, hvis ikke det var Pengekrav. – Jeg maatte sende hende 30 Kr. – Gid hun kunde blive grei, – saa skulde disse Penge være vel anvendte. – Det kunde hende, at Bolzius nettop er for saadanne som»
Munchmuseet, MM K 4388.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.12.1890. Se s. 3
«I Boutikken er der solgt en hel Del Forklæder, – det er jo ikke store Fortjenester, men saa noget. –      Du har nu ogsaa faaet Brev om Laura, og at hun kommer hjem, jeg angrede næsten paa at jeg havde fortalt Dig det, – men saa havde Du faaet Brevet om, Bolziusturen iforveien dette var jo rent felt galt. – at hun maatte blive klein efter saadan Fart er veme- lig. – Mulig er hun nu ved sit Ophold hos Hedvig blevet mere grei, og det kan gaa bedre – – saa faar hun finde sig i noget Handarbeid; jeg troer ikke det gaaer an at læse til Artium for hende, – som ikke er skikket som Lærerinde. – Forresten faaer vi see. – Hun kommer til at Læse med en liden Pige foreløbig.»
Munchmuseet, MM K 4394.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.01.1891. Se s. 3
«– Vi hører intet fra Laura, hun er vist optaget af Bolzius der for nærværende er hos Bies. Markus vil intet have med ham at bestille, – uagtet Kvinderne nok vil have ham under hans Behandling. – Laura bliver altsaa indtilvidere paa Thoten, hun har vist godt af det, der kommer mange Fremmede. – Luzi sætter sig ganske over – Brevet, Inger og Andreas sidder»
Munchmuseet, MM N 750.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 21.11.1890. Se bl. 1r
«Er da Laura aldeles gal siden hun reiser til Boltzeus – dette er sandeli ikke hyggeli –»