Frimurer logens Café & Restaurant

Kafé og restaurant. Frimurerlosje, konsert- og selskapslokale fra 1830-tallet. Den var datidens kunstner- og teaterkafé og ble på folkemunne kalt «Sumpen». Kunstnerforeningen holdt sine karneval der.. Oslo, Norge (Grev Wedels plass 2).

Les mer

Frimurer logens Café & Restaurant er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 472.   Brev fra Tulla Larsen.
« Du kommer velengang her i aften, mød mig da i logen 8 eller 9 – jeg blir i byen inat.»
Munchmuseet, MM N 507.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Nu stod det for ham pludseli så klart – han huset me engang en r{e}ække situationer den gangen {i}det var den første aften i Logen efter at hun hadde været hos ham –»
Munchmuseet, MM N 507.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 3
«Så huset han at han og lieutnanten hadde ståt sammen – engang han i logen mens han vexlet blikke med fru {h}Heiberg Kommentarne …   …  netop i de{t}n lille åbningen hvor man kunde se hende gjennem – den»
Munchmuseet, MM N 2818.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 5.12.1904 . Se bl. 2r
« Jeg har et Par Ting til at be Dig om. I Logens Cafe har jeg ved Buffeen { … }lagt til Opbevaring et Par Bøger som jeg har fået af A. Aubert. { … }Ligeledes har jeg sandsynligvis på Grand sat { … }ladet opbevare mit Kodakapparat – Mulig det var i en anden Restaur Café. Vil Du være så snil at opbevare disse Sager for mig – Du skjønner jeg må have { … }Penger af nu da jeg her skal «gjøre» Penger Nu må jeg låne af Jøder – det koster – Penger – { … }Ei heller får jeg gjort mine Sager – { … }Senere vil jeg forhåbentlig få nok – At Kvindemennesket  …  vifter»
Munchmuseet, MM N 2832.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 19.8.1905 . Se s. 2
«Vil Du være så snil at få tag i Fotografiapparatet der som Du ved blev hensat ‹i› enten på Grand, Logen eller { … }mulig nede ved Culmbacker kjælderen»