Hotel Scandinavie

Hotell. Oslo, Norge (Karl Johans gate 8).

Les mer

Brev fra Hotel Scandinavie til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5570.   Brev. Datert 16.11.1900 .  

Hotel Scandinavie er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 13.   Brev fra Johan Anker.
«Som jeg fortalte Dem da jeg traf Dem paa hotel Scandinavi, hadde jeg kjøbt to av Deres raderinger paa utstillingen No. 5a og No. 55 – Nu viste det sig imidlertid da jeg skulde hente bilderne, at de tilhørte Rohde. Av vaktmanden fik jeg et No. 5a og han sagde mig at De hadde et til av No. 55 som jeg skulde faa senere.»
Munchmuseet, MM N 991.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1920 . Se bl. 1r
«»
Munchmuseet, MM N 1050.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910–1931 . Se bl. 1r
«»
Munchmuseet, MM N 2715.   Brevutkast fra Edvard Munch til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 1911 . Se s. 1
«»
Munchmuseet, MM N 3173.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 13.10.1911 . Se bl. 1r
«»
Munchmuseet, MM N 3173.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 13.10.1911 . Se bl. 1v
«»
Munchmuseet, MM N 3173.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 13.10.1911 . Se s. 1
«»