Dresdner Journal

Avis. Dresden, Tyskland

Dresdner Journal er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 3236.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909 . Se s. 3
«Tak for Brevet jeg netop fik – Sku Jeg gav Thiis en 6 a {8}7 avisudklip – der alle sier noe lignende {–}som R. W. Zeitung – Der var Deutsche Reichsanzeiger (Regieringsbladet) Borsen Courier Berlin – { … }Dresdener Journal Hamburger Zeitung – o.s.v Thiis sætter det vist i Morgenbladet»