Hotel Augustin Annex, senere Hotel Regina

Hotell. Oslo, Norge (Rådhusgd. 26).

Brev fra Hotel Augustin Annex, senere Hotel Regina til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5571.   Brev. Datert 30.03.1911 . «Regning» 

Hotel Augustin Annex, senere Hotel Regina er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 5751.   Brev fra Josefine A. Bjurstedt.
«Formodentlig kommer De snart til Kristiania – og – hvis De bryder Dem om at møde «damen» igjen – som boede på værelset ved siden av Deres værelse på «Augustin Annex» ifjor vår – nei – (nu i våres var det jo!) så må De denne gang bo på hotel «Metropole» i storthingsgade no 4 – hvor «damen» fortiden bor! Vil De! – Hun vil gjerne træffe Dem igjen og håber at hr. Munch ønsker det samme!! Hvis De husker damens navn – (vil ikke skrive det her i brevet) – så»
Munchmuseet, MM N 978.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1913 . Se bl. 1r
«»
Munchmuseet, MM N 1041.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1913–1916 . Se bl. 1r
«»
Munchmuseet, MM N 2674.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 1913 . Se bl. 1r
«»
Munchmuseet, MM N 2888.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 31.12.1912 . Se bl. 1r
«»
Munchmuseet, MM N 2888.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 31.12.1912 . Se bl. 2r
«»
Munchmuseet, MM N 2940.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Ikke datert. Se bl. 1r
« Kom ‹ned› s{ … }trax – Hvis ikke {R}ring eller kom Regina kl. 5»
Munchmuseet, MM N 2940.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Ikke datert. Se bl. 1v
«Ring i Tilfælde Regina hvis en annen Tid passer»
Munchmuseet, MM N 3203.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 1912. Se bl. 1r
«»
Munchmuseet, MM N 3203.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 1912. Se bl. 2r
«»