Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 769)

Ms.fol. 2071:1:24 (PN 769), Nasjonalbiblioteket. Datert 25.4.1925. Brev til Edvard Diriks

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56163A00001
    
    Kjære fætter!
 Tak for
brevet – Jeg har været
syk af Bronchit som
viser sig nu hvert år –
Der følger feber med så
jeg er umuli til alt –

    Desværre kan jeg nok
ikke være behjælpeli med

    Jeg talte med Vasteson som
alt gik godt – Er det mig muli skal
jeg gå ned senere, men Deberitz greier
det nok

 


udstillingen – Den er hører
jeg forresten i god gjænge
da drabanterne Deberitz og
Lund er på pletten
– Den brave Thiis der var
så enig på Grand – husket
ikke et ord av det hele
da jeg talte med { … }ham –
Men han lever jo osså nu
i en temmeli vanskeli periode

    
    {H … }Mange hilsener  Din E Munch

    Vi skal prove at bearbeide forskjellige
til at kjøbe –