Munchmuseet, MM T 2849

MM T 2849, Munchmuseet. Datert 1940. Skissebok.
Filologisk kommentar: Boka inneholder utkast til et drama med temaet «Gunneruds hund», samt noe regnskap.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T2849-00-R
      
No-MM_T2849-00-Ri
      
Munchmuseet T 2849 bl. 1r

    Se dette ædle dyr god og tro – Den har
blot gjort sin pligt –

Dommeren  – Hvordan den har jo bidt en gut{ … }\?/ til gutten\:
Bl{ … }\ev/ Du bidt da Du k{ … }\om/ med hjælp melken

    Ja i rompa –
Anklagede  – Den gjorde sin pligt – gutten var
innenfor gjærdet – D{ … }\a/ skal de{ … }\n/ b{ … }\i/de –

Dommeren   – Om n{ … }\ogen/ klinte til Dem her innenfor
huset, havde han så ret

Anklagede  …   – Jeg er jo et menneske. En hund er en hund
Dommeren  – Men er ikke gutten osså et menneske\!/
{ … }\Det/ bid{ … }\te/ postbud:   
Dommeren  – Bl{ … }\ev/ du { … }\b/idt af hunden\?/ Ja
d{ … }\a/ jeg la brevet i box{ … }\en/

Anklagede  – Hunden havde ret – Han st{ … }\o/d halvt
innenfor gjærdet \da er det dens pligt at bide/

Dommeren  – nå nå

 

 

Munchmuseet T 2849 bl. 2r

2det postbud  – Jeg blev bidt på lignende måte –
3die postbud  – Det var vinter og jeg bl{ … }\ev/
revet { … }buxerne af mig – HanAnklagede kjøbte
nye buxer til mig min sa{–}: Det var
da fanen osså at skulde koste klær på dem

Dommeren {–}til anklagede  er det slig
Anklagede  – Postbudet blev ikke bidt –
Han holdt – i gjærdet og hunden bed som
den skulde – Hun …  Bid regnes ikke
hvis det ik ikke sker helt væk fra
huset –

Dommeren  – Svært så hurtig postbud
vexsler derute – Det skulde ikke være
hundens skyld{–}?

Anklagede.   Mulig { … }at \de/ ikke liker … 
De liger sig vel ikke

Dommeren  – Hvorfor har de en hund
der bit{ … }er slig og slåt fo{ … }lk overende

    Jeg må h{ … }a en hund som biter
– Min kone er søvnløs og ræd af
sig – Hun sover tryggere når hun
vet at hunden k{ … }an { … }bite. f

Dommeren  – Det er nu leit for de andre
De kan jo bli vetskræmte og søvnløse de andre

 

Munchmuseet T 2849 bl. 2v

Dommeren til den ank anklageren    Har hunden bidt Dem –
    Nei
Dommeren  – Det hadde været heldigt
Anklageren:  Den angreb mig som hunden
i Wessels hundemord med skarpe t{ … }ænder
Ligeså mine bekjendte – Kvinfolk
slo den overende – Jeg syns det er nok
Jeg syns det var heldi den ikke fik bidt
Ve Den eneste farbare vei kunde jeg
ikke bruge – benveie og bil –
  Jeg  … syntes når jeg så a{ … }ll
den medfart melkegutten og postbud
fik af denne bastard af en køter og den
medfart man fik ved at bli slåt overende
når man gik på ens lovlige vei
at det var min pligt at si fra
  Havde et mennesket båret sig slig
var havde det fåt tugthus i årevis

 

Munchmuseet T 2849 bl. 3r

Dommeren –   
Anklage{n}de   
‹hr› Nab   
3 Direktør S. vidne  – Den har ikke bidt mig
4 Agnet P.  Den har ikke bidt mig
Dr. S.  Den har ikke bidt mig.
Anklageren  – Jeg må be at si – Disse er
alle venner af huset – Jeg vet { … }forresten om
mindst 20 der bor på vålerengen der ikke
er bidt –

Dommeren  – N‹u›    Hvorfor skiller De dem
ikke af med hunden – ?

– Anklagede  – Jeg Min kone må sove
Anklageren
De ser hunden er snil mo{ … }t sine
venner – Det ædle dyr vil { … }tror veien
er dens pligt at beskytte og alle den
ikke kjenner er kjæltringer – Et ædelt dyr
  Jeg { … }tilbyr alle at komme op til
mine ugentlige kurssusser h{ … }vor man kan
lære { … }at { … }tækkes hunden – Det { … }gjælder
blandt annen at utale dens kjælenavn
lullebus på en egen måte når den springer
op på en – Den er da god med engang
Der må en tids taalmodig exersits til

 

Munchmuseet T 2849 bl. 4r

    Hun Kommentar blir dømt til at bindes –
    Gjør Dem venner med den anklagede hvis hund er
dømt til lænker – Jeg rakte hånden frem. De har juget
for retten sa den anklagede – Skal jeg klemme til nu spurte jeg dommeren
Jeg har jo ret til det innenfor huset? Nei De er menneske sa han

    Der blev nu uro over hele
stedet    hundens venner samlede sig
der blev svoret hævn mot den
onde anklager –

    Vinduer blev sønderslåt – Veierne
blev besat med halvvoxne gutter
der peb og skreg når angl anklageren
gik forbi –

    En dag faldt et haglsku{t}d fra
gjærdet – Anklagerens elskede
hund blev truffet i bry brystet
Den stod skjælvende blodoverstrømt
og døde heraf –

    Politi blev hentet – Politiet påtraf
to gutter med ha{ … }gl gevær –

    Han kom tilbage og meldte at det var
fint folk –

    { … }En halvoxen var set løbe lige efter
skuddet –

    Slig gik da
    Der blev stadi ubehageligheder
    Boykotting – Det varte i 15 år

 

Munchmuseet T 2849 bl. 5r

    Anklageren gik ikke mer på veien –
Han lavet sig b åbning i hækken
der førte ut til en mark – Der smøg
han sig ut når han skulde spadsere
langt væk fra den hylende hob
og husklyngerne


    Imidlertid havde man hørt
at han havde beklaget sig over at
hans kjære hund var bleven skudt ligeutenfor
hans stuedør, at der haglede sten ned over
hans hus, at vinduer blev slåt ind –

    Han havde beklaget sig over først i 4 år at
ikke  … at k have kunnet gå på den eneste
farbare vei for en sint hund derf derefter
i 15 år af hylende halvvoxnes gutter der
slængte skjældsord efter ham hvor han gik
– At blive vækket op om natten af
ringing på porten ligeledes stadig
ringing uten grund hele dagen til gene
for hans gartner og folk

    Han havde beklaget sig over vranghet
fra  …  molboer{ … }bladets ledende mænd
 …  Doktoren på molborstedet fandt at
han led af komplexer, hemninger
fixe ideer og var qværulant

    Han blev indespærret på galehus
    Der sidder han ennu

 

Munchmuseet T 2849 bl. 6r

    Doktoren spørrer Anklageren
K

    Der var krigstilstand i mange
år – Der blev holdt skydebane
ligeved mine huse så om  … 
revolvere knaldet hele dagen –
Der brændes bråte { … }lige ved mine
ateliere så f …  faldt ned i
atelierene – Skyen gik til himmels

    { … }Hel krigstilstand
    Mine hunde blev gale av skydningen
så de bed i stykker 4 kostbare
tæpper – 24 frugttræer 3 hunde-
hus – Da de så begyndte at
spise op bygninger sk … ød jeg dem

 

Munchmuseet T 2849 bl. 7r

Kontant 23,000 + 2000
Livrente for Norden
¼ år for Spt.–December 1939
for året 1940
546,00kr
2184
2730,000
Livrente for Idun
{ … }Juli og 4de kvartal 1939
For året 1940
1200kr
2400
3600
+ 2730
Livrentens sum –
Indskudsrente –
6330
circa {3}2000

    (Sandsynli er 3 kvartaler reg regnet som
formue sidste år)
Bank og Kreditkasss Kommentare Indskud 60,500
Gjenreisningslånet – 10,000
70,500kr
Oslo Sparebank 23,500kr
104,000

 

Munchmuseet T 2849 bl. 8r
Chr. Sparebank
Chr. Bank og Kreditkass Kommentare
\Bankbog No 23219/
60,145, 8.8 … med Renter
Renter – 17,036 1,736 – 609
Skatter fradras 434,13
Gjenreisningslån 60,146 10,000
60,145
434, … 
9,710  … 


    Oslo Sparebank
23,51{8}4
+ R.  …  569 + Skat. 1{3}0, – N …  420
Saldo 23,{3}93{ … }4
Contonummer 601,219
Livrente – indtækt – 6,330 kr

    (Er vistnok beregnet som indtækt og
formue for ifjor for året {1}3 1939

 

No-MM_T2849-99-Vi