Hun

Trolig feilskriving for Hunden.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2849, bl. 4r