Munchmuseet, MM T 2789

MM T 2789, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T2789-00-R
      
Munchmuseet T 2789 bl. 1r

    Med Armen i Bind reiste han
ind til Byen – { … }Hånden smertede
voldsomt – og han måtte drikke
Cognac forat bedøve sig –

    Han kom pludselig til at
tænke på – om – hun nu dræpte
sig? – Ved Drøbak skrev han
så til Bødtker – Søg efter Fr. L. at
hun intet gjør sig –

    – Han lå på Hospitalet
Kuglen var gået igjennem 2 Fingre
splintret { … }dem op

 

Munchmuseet T 2789 bl. 1v

    Jeg var jo osså som Dreyfus
Jaget til Djævle{ … }øen    og så
snart jeg blev fri –
fik de ‹skud› { … } … 

 

Munchmuseet T 2789 bl. 2r

    Han lå i den store Salen
han havde jo ikke Penger
til en bedre Forpleining
– Og igrunden vilde han helst
have Selskab

    Der lå de Syge i to lange Rækker
i den store Sal – Seng i Seng
{‹gule›}Jern-Senge med med gule
Uldtæpper –

    Ved siden af ham lå en
{ … }med brukket Ben – på den
annen Side en Værkbrudden –
på den ‹annen› Side en Bonde
der stadig opereredes for ‹Bu›kræft

 

Munchmuseet T 2789 bl. 3r

Hans Ansigt var gult som Vox
i det sorte { … }Skjæg og Hår –

    – Man pratet med hinanden
fra den ene Ende til den annen
det var en hvis Lystighed over
dem alle selv de sygeste –
Om Aftenen kom Syge fra andre
Rum på Besøg.

    En lid ung {g}Gut kom ind
og s og viste sit netop skaffne
Træben – Han hinket ind på
{S}Krykker – Han og en { … }ældre fra
vårt Værelse prøvet og øvet sig i
at gå – De lo når det gik galt

 

Munchmuseet T 2789 bl. 4r

og  …  gik det godt var de fornøiet
    – Men de så ynkelige
ud med sine optrukne Skuldre
på Krykkerne –

    Hei Du Kristian – hold { … }bedre
Takt raapte en – Så på

    Jeg tror vi får ta en
Svingom i Aften sa En –
han la ha havde lagt der i
et År efter at han knækken
alle Ben i et Fald fra et Fjeld
– En skingrende Latter –
{E}H …  Nei se på Gammern

 

Munchmuseet T 2789 bl. 5r

nu går han til Veirs –
    Det var Gamlingen som
tog Øvelser – Han indbildte
sig at blodet størkned ved
at ligge – og så sat han begge
Bena tilveirs –

    Eg må da få Bloe til
at renne sa han

    { … }En skingrende Latter –
Så kom Diakonissene – med
sine hvide Forklæder og { … }Hovedtørklæder
Vær nu s Stille og blege gik
de omkring mellem alle disse
syge Mænd – st

 

Munchmuseet T 2789 bl. 6r

    En besynderlig rolig Fornemmelse
var over ham efter den
fryg{ … }telige Ophidselsen.

    Haanden skulde nok blive
bra – tænkte han – og alle
disse som lå der    hvad
havde de ikke at lide –

    Han ventet på at opereres
– Tjeneren en {S}sorthåret ældre
mand med et blekt uhyggeli
Ansikt – kommer ind –

    Skulde jeg til tænkte jeg og
gruet – og alle  … så {m}på

 

Munchmuseet T 2789 bl. 7r

jeg med til –
    Han gik forbi mig til
en Mand { … }der skulde opereres
for Blindtarmbetændelse –
– Uten at si et Ord blir
den s skyver han en
Rulle vo{ … }gn under den
syges Seng – og uden at
et Ord blev sagt – kjøres
han ud til Operations bordet –
Blot den syges Øine stirret
ængsteli ut { … }ut i Rummet –

    { … }Næste dag kom hans Tur

 

Munchmuseet T 2789 bl. 8r

    Der lå han på Bordet i
det lyse Rum med Gallerier
på begge sider – fyldt med
Tilskuere som på et Theater
han kjendte Ansikter igjen fra Gaden
blandt de kvindelige og mandlige
Studerende –

    { … }Vil De kloroformeres – nei sa
han – jeg tåler det ikke for mit
Hjertetilfælde

    Så så han da alle forberedelsene
– K{ … }niverne der tages frem –
Og han fulgte alle Professorens
Bevægelser –

    Han kjendte Kniven bevæge
sig gjennem hans Kjød – den skrabe

 

Munchmuseet T 2789 bl. 9r

mod { … }knoklene – og så Blodet
sive ut i store strømmer –
– Kuglen var { … }exploderet og
Benet { … }stod ud i tusind {s}Splinter
der skulde afklippes – stykker af
Ben og Bly lå i Kjødet – og skulde
udtages –

    Det varet længe –
    Når s Han så Fingr{ … }ene hånge
som Handskefingre – Tykke
{og}ophovnede og blodige –

    – Smerten drev Sveden ud
af hans Pande – han vilde skrige
men de mange Øine tvang ham
til å bide Tænderne sammen –

 

Munchmuseet T 2789 bl. 10r

    Der rodedes – klippedes stakks
og s{ … }kjæredes i hans Kjød – og
Fingrene så ud s Hånden så
ud som et {s}Stykke ophakket
Kjød – Ja Efter 1½ Times Arbeid
sa Doctoren ja – jeg håber det
er br nok – Hånden tåler ikke
mer –

    Og han kjørtes tilbage –
Hånden skulde nok blive bra
– hans Arbeidshånd –

    Dagene gik han fik noget
Saarfeber – og Smertene var
slemme i det ophakkede Hånd

 

Munchmuseet T 2789 bl. 11r

Når Doctoren kom spurte han
blir Hånden bra – kan jeg bruge
den – Ja vi håber sa Doctoren
– og {d}Dagene gik – Ind bæres
Syge – og forulykkede – ind
alle ventet på at blive bra


    Manden med Træbenet skulde
ud – Hans Kone skuld henter
ham – Hans og omkring samledes
Syge forat ta Afsked med
ham

 

Munchmuseet T 2789 bl. 12r

    Konen så på – så på Træbenet
– og så på hvordan han gik
– Hvor han dog var forandret
tænkte Konen – s{ … }lig så kjæk
han var – slig han nu hoppet
frem på Gulvet med optrukne
Skuldre –

    { … }Ih det går ganske bra sa
han – men Lystigheden var
forsvundet –

    Og så gik de – { … }I Vinduet
stod de bleke { … }syge og så ut
– så hvordan han besværlig
samlede sine krykker og sit Ben op

 

Munchmuseet T 2789 bl. 13r

i Vognen – han svinget med
en Krykke – og væk var de –
Om vi snart osså kunde dra
ut sa de bleke Ansikter –


    Og så var det hans Tur han
tog Farvel med de alle – som
han  … nu kjendte godt –

    B{ … }onden med det gulbleke Ansikt
som altid opereredes – og skares op
{s}Stykke for Stykke – han kom nok
aldri ut – sa Gammern med
Blodomløbet i Beina som han
kaldtes – så Tærings Gutten med
Tuberkelen han kom heller ikke { … }ut

 

Munchmuseet T 2789 bl. 14r

og så var han da atter
i Byen og kunde {v}træffe Bekjendte
han kjørte op over Karl Johan
meget svag –

    Langt borte så han fæstedes
hans Øine til et Par –
En høi rødhåret Kvinde og en
ung Mand – spaserende tæt til
hinanden –

    Fr. L. {K}og Kavli!
    Et {S}Chok gik gjennem ham
– Blodet suste ham i Ørene –
– og den frygtelige M{ … }istanke var
der atter – De{n}t hele en Leg –

 

Munchmuseet T 2789 bl. 15r

Hånden var endnu i Bind og
smertet –

    – Hvor det dog var ge{ … }nerene
ikke at bruge sin Hånd – men
når nu Forbindingen blev tat af
– vilde det blive bedre –

    – Og han måtte tænke på
Hånden fra Morgen til Aften
– og atter tænke på Fr. L.
og den frygtelige Mistanken

    Han traf { … }Kollman –
Her har jeg gode Nyheder

 

Munchmuseet T 2789 bl. 16r

Penger fra Tyskland – Han var
rig –

    Mistanken naget ham
    Hvorfor lyttet du ikke til mig
sa Kollmann

    – Slik er de jo Kvinnfolkene –
Hun havde Gunnar Heibe og
Kavli til Elskere –

    Dem vilde hun blot hævne sig
på – få dem til at gå under Åget
til at knæle

    Hun nød ikke Lykken – så længe
de var lykkeli –

    – Det er ikke mulig sa Brandt Kommentar

 

Munchmuseet T 2789 bl. 17r

    Men { … }når Smerten i Hånden
sled i ham – greb Raseri ham
og han begyndte at drikke –
heftig – tømte Glasset ut forat
berolige sig – glemme – de frygtelige
Tankene


    – {H}Bindet på Hånden toges af
– E{t}n Gysen for gjennem ham
– Et Misfoster – et frygteli
forkrøblet Lem – var hans ‹tro›
velskabte {h}Hånd hans tro Hjælper
– i Arbeidet.

    Forkrøblet hæslig og ubrugeli –

 

Munchmuseet T 2789 bl. 18r

Hvor han
    Overalt stødte han den – mod
Møbler – på m Sporvognen
Hvor hjælpeløs – følte han sig
ikke – og hans Arbeider –

    – { … }Han styrtet i sig Vin forat
glemme og døve sig –

    Men om Natten vågnet han
op og tog til sin Hånd – tændte
Lyset og så på det stakkels forkrøblede
Lem –

    Ind til en ‹Tigerinde› havde
han stukket {h}Hånden til Hjælp –
og den blev afbidt –

 

Munchmuseet T 2789 bl. 19r

Hjælp – Hjælp havde hun raapt
– jeg drukner – og hun havde løpt
‹leende› væk og han var druknet
– og foraadt af alle sine Venner –
– for Pengers Sk{ … }yld – { … }En aftalt
Reise Dette {s}Så var det –


    – Han undgik Mennesker –
Vilde ikke spise med andre –
– Alle så på ham – på hans
forkrøblede Hånd –

    Ved Bordet så han Folk
ækledes ved Synet af Misfosteret

 

Munchmuseet T 2789 bl. 19v

    Af

    Deres Ødelæggelse reddet
hende – sa Kollmann
hemmelihedsfuld –

    Hun fikk slukket Deres
Flamme – og {s}hendes
Flamme brændte stærkere
Wampyren

 

Munchmuseet T 2789 bl. 20r

– og han selv ækledes –
    – Fra Morgen til Aften
stormet Tankene – Han viskede
hendes Navn i Had – han
knyttet sin Hånd i Luften mod
hende

    – og Brændevinet gjorde ham
syg –

    En Dag p Aften på en Restaurant
sidder han ful – og ophidset –

    Han mærker Folk ser på ham
– Og han kommer til Besindelse
– Så husker han svagt    han
havde udstedt løftet Hånden høit

 

Munchmuseet T 2789 bl. 21r

i Veiret –
    Han begynte at gå raadløs
om {som}på Gaden som i Vilse
– rundt om i Byen – Gade op
og Gade ned –


    En dag ser han nede i
Karl Johans Gade en Vogn
komme kjørende – Han stiller sig
i en Port –


    Der sidder Fr. L. og Kavli – på Bagsædet
{Bødker og Fru}Bødtker og {og}Fru og G. Heiberg

 

Munchmuseet T 2789 bl. 22r

    De skal reise –    Han følger
efter –

    De står ved Bryggen – det store
Dampskib til Frankrige ligger
og puster Røgen op af de
store Skorstene – {T}lykkestrålende
Reisende fylder Dækket – smiler
og tar Afsked – med sine Venner –
Smilende  … 

    Der står Fr. L. høi strålende i
en stor ny blomstrene Hat –
omgivet af en gylden Glorie af
rødgult Haar – smilende med { … }røde
Læber – smiler til Kavli – som hun

 

Munchmuseet T 2789 bl. 23r

blødt holder  …  under Armen –
– og hun smiler til den { … }lille
tykke Gun‹nar› H. der netop sier
en Vittighed –

    Så hørte han B. gneldrende
Stemme – noget Hundens  … 
Gjøen – en skraldende La{ … }tter
– og tar sin lille blod‹rige› –
lyshårede Hustru uden om Livet –
Fr. L. og Kavli var gift
Så gik alle ombord
Dampskibet ringte til Afgang

    – Fr. L. og Kavli var gift

 

Munchmuseet T 2789 bl. 24r

    Nede i den store Restaurant
sad Brandt Kommentar dra tømte den
ene Flasken efter den andre
– Sin forkrøblede Hånd
holdt han i Veiret –

    Rak – sa han – og Folk stimlede
om ham Opvarteren vilde have
ham ut –
tog ham og kastet
{ … }ham på Gaden

    – D{ … }a stupte han – og faldt
Ar{ … }m sin ødelagte Hånd –
og da Han re kunde ikke
reise sig    Blodet flød af Hånden

 

Munchmuseet T 2789 bl. 25r

Han havde knust Armen

 

No-MM_T2789-98-Vi
      
No-MM_T2789-99-V