Munchmuseet, MM T 2784

MM T 2784, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T2784-00-R
      
No-MM_T2784-00-Ri
      
Munchmuseet T 2784, s. 1

    Et brev kom –
Fr. L ligger syg – Kom straks –
Jeg ber Dem – inat sag vækket
hun mig op og sa – jeg tror
ikke han kommer – jeg er
så ulykkelig – En halv Time
efter hørte jeg stønnen – jeg
går ind – og finner hende
meget syg – på Bordet stod
tømte Morfinflasker – Hun var
iskold – og jeg troet hun skulde
dø – Hun t nævnet Deres
Navn – Jeg gav hende Kaffe
til Modgift – og hun kastet
op hele Natten –

 

Munchmuseet T 2784, s. 3

hun er bedre – men kom
strax – håb at redde hende
– Han holdt Brevet i
Hånden forskrækket – og fortumlet –
– Hun elskede ham – altså
til Døden – og nu ligger hun
nær Døden – fordi hun ikke
kunde leve uten – ham –
– Hun har da lid forfærdeli –
– og han glemte alt han
havde udstået – og det han
anså for sjo{l}felt af hende

 

Munchmuseet T 2784, s. 5
Homansbyen

    ( …  Den gamle husk nu på alt
hva hun {n}gjort mod – Dem
narret {d}Dem – bagtalt Dem –
Kvinder er herskesyke – får de
ikke hva de vil ha skriger –
de til de får Legetøiet som de
da kaster væk –

    Ja men det er jo ikke muli
annet end at forsøge at hjælpe hende
– når hun ligger og skal dø –
Å la henne dø da –
Reis til Tydskland –

 

Munchmuseet T 2784, s. 13

    Jeg tænker
    Hvis
    H
    Hvis Enighed opnåedes
vilde jeg lade en mindre
Samling Malerier (circa 10 Stykker)
og en Samling { … }20 a {4}30 Gravurer
gjøre Tourne i Norges mindre
{‹M›}Byer –

    Jeg vilde forat dette kunde
ske foreslå at man garanterte
et Salg af mind for mindst
200 Kr Gravurer –

    {M}Hvad muligens ‹er›

 

Munchmuseet T 2784, s. 14

    Dem bekje{ … }ndt står
min {S}Kunst i så stor
Strid med Pu{ … }blikums
Smag at jeg må
forsøge på denne Måde
at få mine Arbeider
bl  … ud    m

 

Munchmuseet T 2784, s. 15


 … 
 … 
st … 
m … 
s … 

    Hv … 
deler … 
Det … 
jeg … 
Været … 
fri … 
sit – … 

 

Munchmuseet T 2784, s. 17


 … 
– … 
Der … 
‹lett› …  … 
– … 
med … 
På … 
ski … 
sk g … 

 

Munchmuseet T 2784, s. 19

    Endelig kom da Våren –
Solen Når Solen viste sig
skinnet den længer og længer –
– Men Kulden og Sneen
fra Nord vilde ikke slippe
Taget – vilde ikke forlade
den frosne Jord – hvorover
den i mange Måneder havde
hersket – Store mørke Troppe-
masser lå stadig og truet
bag Åsene Nord over
Frognersæteren –

    – Den { … }De mørke {T}Vinterskyene
trak sig dit tilbage –
når Solen brandt men stormet

 

Munchmuseet T 2784, s. 21

atter på udover Eftermiddagen
– Bedækket hele Himmelen –
Der borte mod Syd – lyste det
i Eventyrskyer fra med Sydvind
og Italiens Sol – Solbrinnende
Slotteskyer –

    De lå der og ventet på at
kunne {s}komme og vælte sin
Varme over den frosne Jord –
og få Kraft til at jage
– {S}Vinterskyerne bort –

    – Om Middagen når Solen
stod høit – trædte de sine
hvide Engleskyer – over den
blanke blå Luft – En varm

 

Munchmuseet T 2784, s. 23

Vind fra Italien gjorde ‹ens›
Sind vegt – og underlig vemodi –
– S{ … }neen smeltede Bækkerne
fossede Fra Tagene f …  dryppede
blanke Vandperler –
Jorden blødtes op –
Våren kom –
Men udover Efter‹middagen›
knyttede i Had og Trots
Vinterskyene store Knytenæver
blå sorte – bly grå og styrtet
med fornyet Kraft over over
Himmelhvælvingen – og Sydens
gule Engleskyer – jagedes væk

 

Munchmuseet T 2784, s. 25

 

 

Munchmuseet T 2784, s. 32

Den distrait –
Sidder altid og sier – betale
– betaler og glemmer –
pst Opvarter – betaler –
til Pengene er væk af Lommen


    – Pst Opvarter – en Bier –
Ustandselig – tilslut uten at
se op bare med en Håndbevægelse
– vinkende på Opvarteren – og
pegende på det tomme Glas
Falder af Stolen –

 

Munchmuseet T 2784, s. 30
Det gule Hus

    – Det gule beisede Træhus
med to Etager – og Verandaen
foran. Smagløst – med stygge
udskaarne Træsnirkler – og
dum Dragestil

    En klisset beiset gul Farve
der  … virket trist mod den
mørke Skov –

    Deroppe i { … }anden Etage havde
han to små Værelser –
Gule klisset beiset ‹og› – triste
og smagløse

    Men Udsigten over Fjorden

 

Munchmuseet T 2784, s. 28

med {Sk}Grantopperne foran
og Holmerne utenfor
var vakker – vemodig sørgmodig
vakker –

    – Der i de to Værelser
gik han op og ned – til
op og ned – så en lang Spadsertur
– så atter op og ned til {G}på Gulvet
til Sengetid kom – Hvor han
hadet Sengen – hans Torturbænk
– der la han sig – forat
falde i Søvn – og atter vågen lysvågen
– Var det Morgen – han ser på
Uhre{n}t 1 ‹nej› – blot 1 Times Søvn

 

Munchmuseet T 2784, s. 26

    Så var det at vende sig
snu sig i Sengen – de
lange lange Nattetimer
med tusind uhyggelie Tanker
til endelig – endeli – Morgen
kom – og så atter Spadseren
op og ned – til atter den
lange søvnløse Nat kom –

    – Han { … }var m‹anne›sky –
vilde ikke se nogen –
De Øvrige Beboerne spiste
sammen nedenunder. Den
Melancholske { … }den epileptiske
{ … }og alle de andre – Under ham

 

Munchmuseet T 2784, s. 24

lå Værtinden med de
lamme Ben

 

Munchmuseet T 2784, s. 27

    Han ventet på Våren og Sommeren
– så hans Bronchit kunde helbredes –
og Søvn og Sundhed komme igjen –

    {I}Når de sorte sneskyer fra Nord
fik Overhaand – så der i flere Dage sneet regnet
blaaste – blev han syg – og træt så han
knapt kunde gå –

    Han traf den den tæringsyge K …  Kjøbmand
– der boet i Villaen ved Siden af –
Hvor meget veier

    Nu har jeg fåt blit forkjølet sa han –
har lagt i 5 Dage – Spytter hele Dagen

 

Munchmuseet T 2784, s. 29

    – Og ikke kan jeg spise – kaster bare
op –

    Hvor meget veier De –
Jeg veier bare 110 Kommentar – som et Barn –
– Bare Våren kom
Jeg besøgte ham Dagen efter –

    Jeg besøgte ham Dagen efter
– Han sad ved Skrivebordet –
Jeg skal bare skrive et Testament –
Vi { … }har ingen Børn – og skal { … }‹min› Kone arve –
– Jeg vidste han skrev havde i 2
År skrevet disse Testamenter

 

Munchmuseet T 2784, s. 31

    Når Konen havde været snil
skrev testamenterte han Huset til
Konen–

    Når hun havde ærgret ham
testam rev han det i Stykker –
– Han så elendig ud spyttet i
et Glas ved Siden der var fuldt af
Slim –

    Brandt Kommentar talte et Par ord og gik
ud igjen –

 

Munchmuseet T 2784, s. 33

    Han tog en tur igjennem den
mørke Granskov –  … og gik så
hjem på sit {S}Værelse –

    – Der kom et Brev ‹op› fra Værtinden
Og Vil De være så snil at se på
Regningen – hun vilde gjerne nu ha Penge
– Forresten er hun så dårlig – ‹lever›
kanske ikke

    B. Kommentar { … }betalte og bad at hilse –
– Hun sendte Bud op hilste igjen og takket
Om Aft‹enen› var hun død

 

Munchmuseet T 2784, s. 2

    Dagen efter vågnet Brandt Kommentar
– ‹g›ik ud på Verandaen

    Våren var kommet – {S}Vand{ … }et gyldenhvide
Skyer fra Sy Solrikets land  … 
fei jaget Isfjeldenes Magter Nord
til Fjeldene – ‹til› Jotunheimen – og Rondane
– Naturen lo – {V}Fjorden derude d
li luftig Blå Aaser – Grantoppene
og det de‹r› spir‹ede› grønt –

    – Brand Kommentar gik ut –
    En Kiste bragtes på en Vogn – Værtinden
{ … }det var Værtinden – Hun havde bedt om
at bringes strax til Byen for ikke at være til
Gene for Gjæstene

 

Munchmuseet T 2784, s. 35

    Denne Helvetes Bryg brygget
af Plantens Blod Vinen
– blandet med K{ … }vinne { … }Wamp{ … }yrens
Gift – Det var et koghedt
Bryg – i Hjernens og Maskineri havde der
jeg ikke godt deraf
Hjernens Cellevæv { … }udvidedes
på det opkogte udblæste { … }Cellevægg
skrives som i en Fonograf
{et}‹en› Djævleblændet Skrift –
– Cellevævet der var udspilet
som en til { … }det yderste spændt
Ballon – faldt sammen som
et krøllet Blad – forså atter

 

Munchmuseet T 2784, s. 36

at koges og udspillles – { … }brænde
og skrige i et Helvetes
Djævlekor – og { … }den Ligbrænding
af Plantens Kadavere
– Tobakken sendte sin
{ … }bedøvende og forgiftende Aske
– som forpestede Atmosfæren over Hjernens
over det sårede Cellevæv

ind i Craniets sårede
og blødende gange og Labu-
rinther

 

Munchmuseet T 2784, s. 37

    Han sad midt i den store
opfyldte Cafe – stirrende stivt
Der  …  ud i Rummet
 …  Han Såsnart han havde
tømt et Glas – sa han uden
at se på Opvarteren – { … }Et Glas og
en Cigar –

    Tilslut gjorde han bare en
bevægelse med Hånden og
{ … }da kom nye Glas og ny Cigar
Olsen kom bort – hør Du
Fr. lar mig sige at hun
vil kjøbe e{n}t Billede af
Dig – Hun ser  …  og
gifter sig med Kavli
Gunnar Heiberg og SB  …   … 

 

Munchmuseet T 2784, s. 39

    Blodet fossede op i hans
Hoved – E{n}t Djævle‹llændet›
Kog af Tobak af Vin
– og Kvindedjævelshed spængte
hans Cællevæv op –
betændt Ballon – og en
Helvetes musik begyndte
– Han så e{t}n Mans
stirrende Ansikte mot
sig –

    Ha‹n› holdt en blødende
Hånd i Luften –
Han var på Gaden

 

Munchmuseet T 2784, s. 40

    Min Sjæl er blot to vilde Heste
der sønderriver mig hver til sin Kant

    Schiefler et Antal
    Blade til {f}Forsendelsen
    E{t}n {Kv}Rovd{‹yr›}fugl har slået
sine Klør i mit Hjerte.
dens Næb h{‹ug›}ar hugget
mig i mit Bryst
– Dens Vingeslag har
formørket min Forstand
– Min Sjæl er spaltet
i to – som vilde Duer
flyer de til hver sin Side

    I er blot i mit stakkels
blødende Hjerne

    I er Billede skreven på
mit opspil{ … }lede ‹Cellevæv›

 

No-MM_T2784-99-V