110

Sannsynligvis menes pund, en historisk vektenhet definert til omlag 500 gram.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2784, s. 29
 

Les mer