Munchmuseet, MM T 186

MM T 186, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T0186-00-R

 

      
Munchmuseet T 186 bl. 25r

    Omkring midten af 20de
December fik Andrea af mig 450 k (Kinck 200)
      650 kr
med 400 kr sendt 1ste September har
hun fåt – 2400 2800 kr + 450 kr
+ 400 + 200 af Kinck

      2800
      450
      400
      200
      3800 kr næsten 4000 kr
på 9 måneder – 400 kr pr –
‹når› Andrea skulde slite
når hun af mig har fåt dette
har en arbeidsdygtig mand
der har vist sig at ha mange
foretningsforbindelser og kan bruge dem
har en stor tildels velstående
slægt lige ind på sig i ‹slægt›
der står vel så nær Arne
Ellingsen
s børn som jeg forstår

 

      
Munchmuseet T 186 bl. 25v

jeg intet –
    Derimod Derimod kan jeg
forstå at ifjor høst med efter
de eventyrlige forventninger trods
advarsler fra mig at skuffelsen
tog på hende ‹for står› jeg – De{n}\t/ var
nødvendigt at ‹det kom›

    Der var andre som osså
tog skade af hendes måte
at ta       sager på –

    Hun behøvet ikke at
    Der var vist ingen grund
til større ‹nødsignaler› før jul
– Hos mig lå til afsendelse
1000 kr hele høsten, men jeg fandt ikke
at burde ‹gjive› før ved nytår –

    Det er nu udmærket
storfiske  …  i Lofoten sies

 

      
Munchmuseet T 186 bl. 29r

    Utgifter
Reiser og med bil 600 kr
Malersager 1000 kr
Lys og varme 1500 kr
Vaktmann – 1500 kr

 

      
Munchmuseet T 186 bl. 62r

at male ialfald
i nærheden af Oslo –

    Jeg har imidlertid
fåt nokså god greie
på skumlerierne og
funnet ophavet til
mine og ophavs mændene
eller kvinder til meget

 

      
Munchmuseet T 186 bl. 62v

1202 { … }\o/g  …  måtte
male med hånd i
bandage –

    Med ødelagt hånd måtte
jeg male Lindes børn og
det grafiske værk
Lindes hus –

    Siden jeg i 1915 var
uforsigtig og nedsatte
mig i Vestre Aker nær
mi{t}\n/ barndomsby
har jeg været fuldt på
anden måte med
chikane og skumlerier
Kanske værre end
direkte overfald

    Ialfald har jeg fåt
nok og er hørt op

 

      
Munchmuseet T 186 bl. 63r

‹går› at  …  plads –
    Det var Det var 1902 – at jeg
om våren fik bestilling af
Linde i Lubeck og tyskerne
kraftig begyndte at
hjælpe på mig –

    Det var Linde Graf Kessler
Fru Nietz ForsterSchiefler
Da blev jeg hvert år i
mit hjemland revet
«hjulpet ned» ved overfald
og baghold –

    1902 – overfald i Kjøbenhavn
og overfald i Studenterlund
overfald i 1905 i Aasgaardstrand

    Jeg kom {ø}\m/ed ødelagt
venstre hånd til Lubeck

 

      
Munchmuseet T 186 bl. 63v

    Jeg {r}\t/alte noen ord
med Dem anledning
den besynderlige titel på
et selvportræt i Kunst og
Kultur
– malt 1905 –
Er Vår og syg pi{ … }\k/e osså
malt før 1905?

    Jeg hæftet mig ved det
da jeg efter de 2 biografier
på min fødselsdag kom til
at se på forskjelligt –
Især tidsrummet 1902 – til
klinikopholdet – 1908

    Det var en tid fuld af
skumlerier og jeg gjorde da
heldigvis optegnelser der

 

      
Munchmuseet T 186 bl. 67v

om jeg forærer bort grafik
så er det intet – enda det
dog mindst representærer
representerer 100 kr –

    Nei jeg skal ikke ha
lov til at ha om mig
mine nødvendige billeder og
studier –

    Desuten har mine billeder
været gået til udstillinger
der har skaffet salg

 

      
Munchmuseet T 186 bl. 68r

    Jeg har spredt circa
30,000 grafiske blade rundt
i verden –

    Ved at lave grafik har
jeg ment at kunne bringe
min kunst i de tusind
hjem –

    Fra 100 a 200 kr kan da
folk ha fåt kunstværker –

    Jeg har solgt så meget
at jeg har måttet standse
salget –

    Folk Jeg har foræret bort
en masse – Den meste grafik
er solgt for 10 a 20 kr –

    Nu er det blit så

 

      
Munchmuseet T 186 bl. 68v

    Lagring af billeder

    Jeg har al min tid
havt billeder og studier
om mig til viderearbeide
og hjælp –

    Det er blit mig nødvendig
som trappetrin til arbeidet –

    Det har vist sig at ha
været heldig –

    Jeg har spredt nok af
billeder om i verden i
mussæer og privatsamlinger

 

      
Munchmuseet T 186 bl. 69v

    Det var nok heldi om
journalisterne var lidt mer
nøiagtige når de referer en
samtale –

    I anledning af interview
om mine mange eiendomme
som i virkeligheden består af
2 arbeidsstede og en hytte –
Aasgaardstrand –

    Her nævner journalisten at
jeg bor jeg havde sagt:
Jeg kan ikke bo i stua ‹da›
‹der› er tæringsyke der

    Jeg får fortælle tillisså
godt hvordan det forholder
sig med denne «eiendom»

 

      
Munchmuseet T 186 bl. 71v

    Andrea har siden midten
af sidste December af mig
fået 2450 kr – Så har Kinck givet
200 det blir 2650 på 8 måneder
At manden dog må kunne
skaffe noget eller 200 kr måneden
må da man forudsætte – Han
har ialfald tidligere stadig
kunnet reise penger og har
en mængde forbindelser –

    Så er det en velstående
slægt på mandssiden eller
hovedsiden der dog må forudsættes
at kunne yde ‹{b}\f/orholdsvis›

    – Det  …  forekommer mig
udelukket at Andrea i det
billige Sigerfjord skulde behøve
at slite – Det må i såfald

 

      
Munchmuseet T 186 bl. 72r

lægges slægten deroppe til ansvar
    Derimod har har vel høsten
været en stor skuffelse for hende
og den måtte komme når
{n}\d/et ikke kunne lykkes mig
at forklare hende mine rette
forhold – Hun vilde blive
i sin eventyrlige forventning
Høsten tog osså på andre

 

      
Munchmuseet T 186 bl. 75v

    Treider bilcentral
Telefon 41 Drøbak

 

      
Munchmuseet T 186 bl. 76v

    Fru Hanna Olsen
Fredensborgveien 416

 

      
No-MM_T0186-99-V