Munchmuseet, MM N 3259

MM N 3259, Munchmuseet. Datert 14.4.1909. Brev til Sigurd Høst

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3259 bl. 1r

    
    Hr Adjunkt Sigurd Høst
    Bergens Kunstforening
    Bergen

 

Munchmuseet N 3259 bl. 1v
      
Munchmuseet N 3259, s. 1
    
14-4-09
Kjøbenhavn    Kjære Høst!


    Bergenserne er noe for
sig sjøl – og især i bildende
Kunst – Jeg har nu så
længe { … }arbeidet { … }på at
opdrage Folk til Kunstforstand
i Norge at jeg nu ikke agter at
udstille hvis jeg ikke
er sikker på større Re
økonomisk Restultat –
Jeg har skrevet til Kunst-
foreningen
at jeg lar være

 

Munchmuseet N 3259, s. 2

at udstille – Skulde det
med Sikkerhed påregnes
at jeg vilde sælge for mindst
5000 Kroner (F.Ex Meyer)
vilde jeg kanske alligevel
udstille – men jeg er træt
efter Sygdommen og vil
helst { … }ha Ro – Den ærede
Kunstforening og ikke
«Kunstforstandige» Stub
Viberg
må indse at
jeg ikke lever af Pi{p}bekoncerter
og Nedrakning { … }alene men
osså trænger lidt Støtte

 

Munchmuseet N 3259, s. 3

pecuniært – Nu ja engang
i Tiden vil vel Bergen
osså dilte med – og
forstå at der gives annet i
Norden af Kunst end Theater
{–}og Sild –

    Jeg skal atter prøve
at { … }lande i det gamle
Norge – men søger mig
væk fra Folk – muligvis
leier jeg mig et stort
Hus i Nærheden af
Kristiansand – hvor
jeg { … }i { … }en stor Have
kan leve i den Verden

 

Munchmuseet N 3259, s. 4

som endnu ingen har nået op
til at tilsm{ … }udse – { … }omend Pakket
har opnået at hugge mit
Legeme isønder – altså min
Billedverden – Det skulde være
{h}svært hyggeli at se Dig engang
– Jeg kommer vel engang til at
ta Reisen rundt Kysten
Kanske Du så til mig engang og
– La nu høre fra Dig som
min gamle Mæcenat

     Din E Munch