Munchmuseet, MM N 3240

MM N 3240, Munchmuseet. Datert 1914–1915. Brev til Sigurd Høst

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3240 bl. 1r

    
    Hr Adjunkt
    Sigurd Høst
    Bergen

 

Munchmuseet N 3240 bl. 1v
      
Munchmuseet N 3240, s. 1

    Skriv om Lokalet
er ledigt Maanedene
Februar og Marts
    
    Kjære Høst


    Selvportræt med
Haanden er sjelden
– jeg ved ikke nøie
Antallet jeg har tilbage –
Kan kanske la et
gaa for 250 Kroner –
Uden Haand kan kanske
snart skaffes – for circa 150 Kr
– Dog er det usikkert i
Anledning Krigen    Kanske

    Diriks har meldt at
han har forsvaret Landsbyen Vermeille.

    Ikke EMs håndskrift.

 

 

Munchmuseet N 3240, s. 2

Stenen blir «russifisiert»
– Haaber at kunne
udstille { … }i Bergen i Februar
(Enten Februar eller Marts)
– Kan paaregnes
Massebesøg og { … }nogen
{F}større Fortjeneste naar
Historien og et Par
andre Dekorationer udstilles?
– Jeg maa søge at
faa noen Penger ind
i denne slemme Tid –
– Ja det er sindsforvirret
– alle disse Krystallisationer

 

Munchmuseet N 3240, s. 3

i Løbegrave {,}og {v}Vestfronter og
Østfronter – Mi{n}t kjære
Berlin er ligesom indrammet
af en blodig Ramme
med blinkende sk{ … }arpe
Jern i. Det må være
en sær Følelse at spise
Blutwurst i schwarze Ferkel
på denne Tid –
– Eller kanske helst
Kyllingsteg med Liebfraumilch –

    – Ja jeg har trang til
at lette på vingerne fra
de{nn}tte obscure Slot i
Moss – og da Maaneder
gaar fort haaber jeg snart
at se indom dit eventyrlige

 

Munchmuseet N 3240, s. 4

Fjeldslot Hop –
    Hvor er lille Celline nu?
B{r}egræder hun sine utallige
Venner som mulig er faldne –

    Mine Venner Graf Kess Kommentarler og \forfatteren/
v. Heymel har faat Jernkorset – den
sidste desforuden et nyt Hjem under
Jorden – Min gode elskværdige Ven Macke
den kubistiske Maler er osså falden –

    Vi Nordmænd vandrer ennu trygge på Jorden
    
    Med mange Hilsener til Dig et Madame
    Din E Munch