Munchmuseet, MM N 3025

MM N 3025, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Christian Gierløff

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3025 bl. 1r

    
    Kjære Gierløff!


    Du vet at jeg bruger lang tid
på et brev – Det er hemming blandt
annet fra den tid jeg i Warnemünde skrev
så mange mærkelige brevkort

    Jeg skrev for en tid siden til Krafft
og takket ham for den herlige sild
i lake –

    Siden har jeg fåt en sending af
torsk der vel er den bedste fisk jeg
har fåt siden barndommen i hjemmet

    Ja hvilket herlig guld fra
havet skyller ikke op til vore kyster

    Som jeg sa Dig er det så meget
vi kunde ha talt om men tiden var
for kort. Vi sat i mit fælles værelse
som sengkammers spiseværelse og
dagligstue lige ved min bok hylde
fyldt af bare bøker fra mine venner
 … 

 

Munchmuseet N 3025 bl. 2r

    Jeg har jo fåt mange bøker af Dig
som er kommet in blandt mange andre

    Her stod en del af dem. Flere havde
forstukket sig til de øvrige hylder
Det var en bok af Dig jeg savner
Din bedste – Den om Tryve Andersen
Der var ellers bøker af mange: Helge
Rode
Obstfelder Goldstein Rathenau
Graf KesslerWildenvey Knut Hamsun

    Din bok om Trygve Andersen er
ypperlig    Den gir det mærkelige
menneske Tryve Andersen – Det lidelsesfulde
Dostojevski menneske – Det havde jeg
indbildt mig var i hans Søreise – Den
står i hylden men skuffet mig – Jeg
havde jo læst den før og fandt der tilknyt-
ningspunkter med mig – men jeg fandt
nu mest søreiseskilderen

    Jeg fik aldrig kontakt med han
Han var fuldstændig umulig når vi
var sammen – Aldrig ædru men gal

    H{ … }avde jeg kjendt ham havde vi
nok funnet hverandre

    Jeg har aldri kunnet fordøie Komandantens
ham fra Canceliraadens dage. Jeg får vel
se Dig igjen snart    
  Mange hilsener til Dig og Dine
    Din hengivne Edvard Munch

 

Munchmuseet N 3025 bl. 3r

    P.S. I
    Det var osså en annen bok af Dig
som jeg har men som er forstukket mellem
det vældige rot. Det er en af Dine første
en guttebok. Mangen søvnløs nat
drar mine tanker og drømme til Kragerø
Mine daglige ture over heia bak Kragerø
Deroppe blæste vinden fra havet bak
var granluft – Derute mellem skjærene
brøt skj sjøen – Deroppe mødte jeg
disse guttene – Krafft var vel osså med

 

Munchmuseet N 3025 bl. 4r

    P.S. II
    Lige på nippen til at sende dette
brev fik jeg en vældig torsk – Den var
ypperlig – Dens hode lå på min
talerken som en ypperstepræst … 

 

Munchmuseet N 3025 bl. 5r

    
    P.S. III
    Jeg blirer ikke helt klar på
det forretningsmæssige ved fiskeforsendelsen
Vi får snakkes ved igjen snart